Lukijalle

Onnistunut taloudenpito ja -suunnittelu on menestyksekkään yritystoiminnan kulmakivi. Yrittäjän aika on arvokasta, ja kaikkea ei tarvitse – tai kannatakaan – tehdä itse. Hyvä tilitoimisto ja kirjanpitäjä on erityisesti kehittymishaluiselle yritykselle kullanarvoinen kumppani, joka auttaa panostamaan juuri oikeisiin asioihin.

Tämän infopaketin avulla voit selvittää, millainen tilitoimisto voisi auttaa parhaiten juuri sinun yritystäsi menestymään. Uskomme, että pakettiin käyttämäsi hetki kannattaa.

Opas on avoin materiaali, jonka näet kokonaisuudessaan tältä sivulta. Voit kuitenkin halutessasi ladata oppaan PDF:nä. Emme vaadi yhteystietojasi latauksen yhteydessä.

 

Lataa opas
kartta

Tilitoimisto auttaa
saavuttamaan tavoitteesi

Parhaimmillaan tilitoimisto on yrittäjän oikea käsi sekä arjen talousasioiden hoitamisessa että tulevaisuuden suunnittelussa. Moni tilitoimistokumppanin kanssa toimiva yrittäjä kokee saavuttavansa yhteistyön kautta niin ajan kuin rahankin säästöä.

Osalle talousasioiden osittainen tai kokonaisvaltainen ulkoistaminen tuo turvallisuutta ja helppoutta; kaikkea ei enää tarvitse tietää tai muistaa itse. Taloushallinto on oma osaamisalueensa, jonka yksityiskohdista tai parhaista käytännöistä perillä pysyminen vaatii erityistä paneutumista.

Tilitoimiston valinnassa kaikkein tärkeimmäksi nousevatkin sinun tarpeesi yrittäjänä sekä yrityksesi liiketoiminnalliset tarpeet. Niiden ääreen pysähtymällä pystyt löytämään juuri oikean kumppanin, jonka kanssa yhteistyö sujuu, johon voit luottaa ja jonka osaaminen ja palvelut kohtaavat tarpeesi.

Kun omat tarpeesi ja tavoitteesi ovat tilitoimiston valinnan lähtökohtana ja tilitoimisto on niistä tietoinen heti alkumetreiltä asti, voit ajatella tilitoimiston kulun sijaan investointina. Silloin tilitoimisto pystyy auttamaan paitsi lakisääteisen kirjanpidon hoitamisessa, myös liiketoimintasi tavoitteiden saavuttamisessa ja esimerkiksi kannattavuuden parantamisessa.

VINKKI


Sovi selkeästi, mitä asioita haluat hoitaa itse ja mitä haluat tilitoimiston hoitavan – tai miten pitkälle vietyä automatisointia haluat toteutettavaksi.

Voit valtuuttaa kirjanpitäjän tekemään monia asioita puolestasi. Niistä kerrommekin seuraavaksi!

Mitä palveluja tilitoimisto voi tarjota?

Moni yksin- tai PK-yrittäjä kantaa niin hallinto-, talous- kuin henkilöstöhallinnon hoitajankin hattua. Siksi moni asia tulee opittua kantapään kautta ja joskus kivuliaastikin.

Riippuen omista tarpeistasi ja tavoitteistasi, voit saada tilitoimistosta avuksesi ammattilaisia, jotka tuntevat lait ja säädökset, parhaat käytännöt, viranomaisten erilaiset sähköiset asiointipalvelut, oman toimialasi tukijärjestelmät ja taloushallinnon sähköiset työkalut, ja pystyvät jakamaan olennaiset tiedot kanssasi, mutta myös hoitamaan monet asiat puolestasi.

Lakisääteisen kirjanpidon lisäksi voit valtuuttaa tilitoimiston asioimaan puolestasi monissa viranomaisasioissa Kela-korvauksista veroilmoituksiin. Esimerkiksi vaihtaessasi yhtiömuotoa tai siirtyessäsi konsernirakenteeseen osaava tilitoimisto on usein edullisempi vaihtoehto kuin vastaaviin asioihin perehtynyt lakitoimisto.

Aloittavaa yrittäjää tilitoimisto voi neuvoa myös hallinnollisissa asioissa, kuten esimerkiksi siinä, mitä asioita lakisääteisesti käsitellään osakeyhtiön eri kokouksissa, milloin ne on pidettävä ja mistä päättää hallitus ja mistä yhtiökokous.

Nykyään yrityksiltä vaaditaan myös jatkuvasti reaaliaikaisempaa raportointia. Jos ennen esimerkiksi palkat ja palkkiot ilmoitettiin kerran vuodessa, nyt ne täytyy ilmoittaa tulorekisteriin palkanmaksun yhteydessä. Tilitoimistoilla on näihin usein valmius sähköisten ohjelmistojen ja niiden sisältämien rajapintojen kautta.

Mita-palveluja-tilitoimistot-tarjoavat

VINKKI


Kiinnitä huomiota myös tilitoimiston käyttämään ohjelmistoon.

Ohjelmiston ominaisuuksien ja hinnoittelumallin sopivuus vaikuttavat paljon siihen, kuinka helppoa ja nopeaa sinun ja mahdollisten työntekijöidesi on käyttää sitä arjessa, mutta myös siihen, millaisia kuluja yrityksellesi syntyy.

Lisätietoja Fennoasta

Erityiset tarpeet

Valitessasi tilitoimistoa on tarvittaessa tärkeä selvittää, onko heillä osaamista yrityksesi mahdollisiin erityistarpeisiin vastaamiseksi.

Osa tilitoimistoista voi olla erikoistunut juuri siihen toimialaan, jota edustat. Voit kuitenkin hyötyä valtavasti myös siitä, että tilitoimistolla on laaja asiakaskunta ja sitä kautta paljon näkemystä eri toimialoilta.

Osakeyhtiön taloushallinto vaatii myös erityistä osaamista. Osa tilitoimistoista onkin keskittynyt vain toiminimiyritysten auttamiseen ja osa on perehtynyt hyvinkin syvällisesti osakeyhtiölainsäädäntöön.

Sen, sopiiko tilitoimisto yrityksesi tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa, saat parhaiten tietoosi avoimella keskustelulla.

Kiinnitä keskusteluissa erityistä huomiota
tilitoimiston kokemukseen ja näkemykseen jos:

 1. Toimit aloilla, joita koskee erityinen lainsäädäntö. Näitä ovat esimerkiksi rakennus-, logistiikka- tai kiinteistöala.
 2. Toimintasi on kansainvälistä tai tavoitteissasi on kansainvälistyä.
 3. Toimitat perinteisten tuotteiden ja palveluiden sijaan tai lisäksi esimerkiksi lisenssejä tai sähköisiä ohjelmistoja.
 4. Suunnittelet yhtiömuodon vaihtamista esimerkiksi toiminimestä osakeyhtiöksi.

CASE KAUNEUSHOITOLA RIIKKA TAINIO

Jouduin ennen ottamaan kokonaisen päivän vapaaksi kirjanpitoon tarvittavien kuittien ja papereiden kokoamiseksi.Nykyään koko kirjanpitoon menee itseltäni vain 1-2 tuntia kuukaudessa.

 

Lue lisää Riikan kokemuksista

Tilitoimisto auttoi kohti
helppoutta ja ennustettavuutta

Kun kirjanpitäjä ehdotti Kauneushoitola Riikka Tainion yrittäjä Riikka Tainio-Hendrellille siirtymistä sähköiseen kirjanpitoon, ajatus tuntui hänestä ensin kaukaiselta.

- Ajattelin, että taloushallinnon ylläpitämisestä tulee vain entistä työläämpää. Lopulta suostuin,
kun kirjanpitäjäni vakuutti ohjelmiston helpottavan prosesseja huomattavasti.

Muutama vuosi siirtymän jälkeen viisi työntekijää työllistävä Tainio-Hendrell ei enää palaisi entiseen.

Kirjanpidon nopeuden lisäksi Tainio-Hendrell arvostaa taloushallinto-ohjelman tarjoamaa reaaliaikaista talousnäkymää. Se auttaa ennustamaan toimintaa, helpottaa verosuunnittelua ja investointien tekemistä.

- Isoimmat kauneushoitolan laitteet voivat olla henkilöauton arvoisia, joten niiden oikealla ajoittamisella on väliä. Lisäksi haluan pitää yllä taloudellista puskuria, jotta toiminta pysyy vauhdissa ja mahdollisissa ongelmatilanteissakin palkat maksetaan ajallaan.

Millaisen tilitoimiston tarvitset yrityksellesi
Miten-valitsen-tilitoimiston-yritykselleni

Millaisen tilitoimiston
tarvitset?

Juuri sinun yrityksesi tarpeisiin oikean talouden kumppanin löydät parhaiten pohtimalla sitä, mihin itse haluat, osaat ja ehdit käyttää aikaasi.

Jos omien tarpeiden pohtiminen tuntuu hankalalta, voit käyttää seuraavaa koontia avuksesi.

tee-se-itse-kirjanpito2

Haluan pitää taloushallinnon
langat käsissäni - pyydän apua, kun tarvitsen

Sinulle sopii kumppaniksi kirjanpitäjä, joka vastaa siitä, että kirjanpitosi on lain mukainen, auttaa sinua pitämään
tiedot ajan tasalla, muistuttaa talousvuoden tärkeistä asioista sekä tarjoaa käyttöösi nykyaikaisen, aikaasi säästävän ohjelmiston.

Ulkoistettu-kirjanpito-tilitoimistolle

Haluan ulkoistaa suurimman
osan arjen taloushallinnon
toimista

Sinulle sopii tilitoimistoksi monipuolisia palveluita tarjoava ja nykyaikaisia ohjelmistoja käyttävä tilitoimisto, joka pitää omatoimisesti huolen siitä, että talousasiat ovat ajan tasalla.

Taloushallinnon-kokonaisuus-ulkoistettu

Haluan keskittyä täysillä
liiketoimintani kehittämiseen

Sinulle sopii tilitoimistoksi aktiivinen kehittäjä, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ulkoistetun talouspäällikön palveluita ja hyödyntää nykyaikaista taloushallinto-ohjelmistoa.

Miten löytää se oikea
talouskumppani?

Suomesta löytyy paljon erittäin päteviä ja osaavia tilitoimistoja. Kun olet hahmottanut, millaista apua tilitoimistolta haluat, kannattaa lähteä rohkeasti keskustelemaan ja vertailemaan vaihtoehtoja. Asioita
voi hoitaa monella tapaa, ja parhaan hyödyn saadaksesi kannattaakin selvittää, minkä toimiston ja tekijöiden kanssa yhteistyö vastaa omiin tarpeisiisi.


Ajatus tilitoimiston valinnasta tai kirjanpitäjän vaihtamisesta voi tuntua aluksi työläältä. Kustannusten vertailu, oman työn arvon laskeminen ja tilitoimiston tuomien mahdollisuuksien selvittäminen kuitenkin kannattaa, sillä oikean talouskumppanin kanssa voit jatkossa säästää merkittävästi aikaa ja rahaa.


Taustatyön helpottamiseksi laadimme avuksesi kysymyspatteriston, jonka avulla voit kartoittaa tilitoimiston soveltuvuutta omiin tarpeisiisi.

VINKKI


Fennoa-tilitoimistot
löydät verkkosivuiltamme.

Voit tehdä sivustollarajauksia ja suodattaa omiin tarpeisiisi vastaavia tilitoimistoja.

Etsi tilitoimistoja

Selvitä nämä

 • Ymmärtääkö tilitoimisto toimialaani ja yritykseni liiketoimintaa?
 • Miten yhteydenpito ja tietojen seuraaminen hoidetaan?
 • Millaista ohjelmistoa tilitoimisto käyttää? Mitä käyttö maksaa, mitä tietoa tarjoaa, onko helppokäyttöinen
  ja vastaako myös tulevaisuuden vaatimuksiin?
 • Onko kirjanpitäjällä aikaa ja osaamista auttaa, jos
  kaipaan neuvoa?
 • Mitä palvelun hintaan kuuluu? Tehdäänkö pelkkä
  kirjanpito vai saako tarvittaessa myös liiketoiminnan
  konsultointia?
 • Miten erilaiset muuttuvat tilanteet ja tarpeet on
  huomioitu palvelun joustavuudessa?

Tarjouspyyntö tilitoimistolle
[maksuton pohja]

Kumppanivertailun helpottamiseksi laadimme avuksesi yksinkertaisen tarjouspyyntöpohjan.

Voit poimia mallipohjasta asiat, joita kannattaa sisällyttää tarjouspyyntöön, jonka lähetät parhailta vaikuttaviin tilitoimistoihin.

Pyyntöön on hyvä listata toiveet mahdollisimman selkeästi, jotta saat vertailukelpoisia tarjouksia. Silloin pääset sujuvimmin eteenpäin!

tienviitta-1

VINKKI

Listaa toiveet mahdollisimman selkeästi, jotta saat vertailukelpoisia tarjouksia.

Fennoa-tiimi

Viestin otsikko: Tarjouspyyntö tilitoimistopalvelusta

Pyydämme tarjousta seuraavan sisältöisestä tilitoimistopalvelusta:

 • Toivotut palvelut: (esim. yrityksen perustaminen, kirjanpito, tilinpäätös, verotus, palkanlaskenta, laskutus, laskujen maksu, controller-palvelu, HR-palvelu)

Yrityksen perustiedot:

 • Toiminnassa oleva yritys vai perustettava
 • Toimiala
 • Liikevaihto (arvio tai edellinen tilikausi)
 • Henkilöstön määrä

Tietoja volyymista:

 • Myyntilaskujen määrä / kk
 • Ostolaskujen määrä / kk
 • Käteistapahtumien määrä / kk
 • Muiden tapahtumien määrä

Toiveet yhteistyöhön liittyen:

 • Konsultointitarve
 • Toiveet ohjelmistolta
 • Toiveet yhteydenpidosta
 • Toiveet palvelun aloitusajankohdasta

Tarjousta pyydetään päivämäärään xx.xx.xxxx mennessä.

Annan mielelläni lisätietoa yrityksemme
tarpeista.

Ystävällisin terveisin,
Yrityksen nimi
Nimi ja titteli
Yhteystiedot

Etsi tilitoimistoja listauksestamme

Voit hakea tilitoimistoja hakemistostamme toimialan, paikkakunnan, etäpalvelumahdollisuuden, palvelujen sisällön ja tilitoimiston koon mukaan. Näin pystyt haarukoimaan ne tilitoimistot, joille tarjouspyyntö on hyvä lähettää. Hyvä tilitoimisto voi viedä yritystä harppauksen eteenpäin. Toivomme yrityksesi löytävän sen oikean taloushallinnon kumppanin.

 

Etsi tilitoimistoja

Fennoa – taloushallinto-ohjelma

Fennoa on helppokäyttöinen taloushallinto-ohjelma, jolla hoituvat niin kirjanpito, laskutus, palkanlaskenta, raportointi kuin sähköiset allekirjoituksetkin – kaikki mitä tarvitset sähköiseen taloushallintoon.

Selainpohjainen ohjelmisto toimii luotettavasti ja moni asia hoituu vaikka lennossa Fennoa Mobiililla.

Fennoan saat asiantuntevista tilitoimistoista

 

Lisätietoja Fennoasta
maksa-lasku-mobiilisovellus-fennoa-mobiili-www
Uuden-sukupolven-taloushallinto-ohjelmisto
Lisätietoja Fennoasta
Fennoa logo300 px