Viisi askelta onnistuneeseen tilitoimiston valintaan

9.09.2021

Tilitoimiston valinta on tyypillisesti ajankohtaista yritystoiminnan alkumetreillä, mutta monesti taloushallinnon kumppania haetaan myös silloin, kun yrityksellä on tarve tehostaa tai järjestää uudelleen taloushallinnan prosesseja. Tilitoimistoja vertailtaessa on hyvä kiinnittää huomiota viiteen keskeiseen seikkaan, jotta vältetään sudenkuopat taloushallinnon kumppanin valinnassa.

Kartoita yrityksesi tarpeet taloushallinnon osalta

Mikä on yrityksesi taloushallinnon tila nyt? Onko yritystoiminta käynnistymässä vai etsitäänkö uutta taloushallinnon kumppania yrityksen muuttuneisiin tarpeisiin?

Heti alkuun on hyvä pysähtyä ja kartoittaa yrityksen nykytila ja tarpeet. Tilitoimiston valintaan vaikuttavat luonnollisesti tarpeet sekä tarjonta. Mitä palveluja tilitoimistolta tarvitaan ja mitkä toimijat ylipäätään tarjoavat näitä kyseisiä palveluja?

Mitkä taloushallinnon asiat hoidat itse ja mitkä osa-alueet ulkoistat tilitoimistolle? Tässä vaiheessa on järkevää tarkastella myös pitkän aikavälin tavoitteita ja mahdollisia lähitulevaisuuden lisätarpeita.

Mieti mitkä taloushallinnon osa-alueet voidaan automatisoida?

Tilitoimistojen vertailun ohessa kannattaa arvioida avoimesti, onko yritykseni nykyinen taloushallinto tällä vuosituhannella vai käsitelläänkö kirjanpitoprosesseissa edelleen paperisia tositteita ja tehdäänkö kirjaukset käsin?

Tilitoimistot, jotka hallitsevat digitaalisen taloushallinnon, pystyvät tarjoamaan asiakkailleen aikaa ja rahaa säästäviä automatisoituja ratkaisuja päivittäiseen taloushallintoon. Tehokkuus ja tarkkuus tulevat ajan mittaan näkymään merkittävinä säästöinä yrityksen taloushallintokuluissa.

Katso täältä luettelo pilvipalvelupohjaisia digitaalisia taloushallintopalveluja tarjoavista tilitoimistoista.

Mitkä ovat tilitoimiston toimintatavat?

Taloushallinnon kumppanin valinnassa kannatta huomioida myös, mitä järjestelmiä vertailussa olevilla tilitoimistoilla on käytössään. Pieni perehtyminen sähköisiin taloushallinnon ratkaisuihin ei ole pahitteeksi, jotta pystyt arvioimaan, kuinka mikäkin järjestelmä taipuu sinun yrityksesi ja tilitoimiston yhteiseen käyttöön.

Arjen sujuvuuden kannalta oleellista on tietää, kuinka tilitoimiston kanssa käytännössä päivittäiset asiat hoidetaan ja mitä kanavia käytetään viestimiseen sekä tietojen välittämiseen.

Palvelun hinta

Yrittäjät ovat usein hyvin hintatietoisia, mutta vertailu voi olla silti hankalaa tilitoimistojen erilaisten hinnoittelumallien vuoksi. Hinnoittelu voi olla aikaperusteinen tai lasku- ja tositemääriin perustuva.

Kartoita, mikä hintataso on saman tasoisilla tilitoimistoilla ja muista, että taloushallinnon kokemus ja asiantuntijuus näkyy hinnoittelussa. Huomioithan vertailtaessa, että kapeamman palvelupaketin tarjoavilla tilitoimistoilla on erilainen palvelun hinta kuin ns. täyden palvelun taloilla.

Muiden kokemukset tilitoimistojen palveluista

Luota puskaradioon kun haluat tietää, kuinka arki tilitoimiston kanssa oikeasti toimii. Tilitoimistojen asiakaskokemukset, referenssit, keskustelupalstat, sosiaalinen media ja muut yrittäjät ympärilläsi tarjoavat runsaasti tietoa tilitoimiston valinnan tueksi.

Jututa tuttua yrittäjää, pyydä suosituksia ja jakakaa kokemuksianne taloushallinnon pyörittämisestä, vaikka kahvikupin ääressä. Keskustelut muiden yrittäjien kanssa voivat poikia paljon ajatuksia, kuinka yrityksen taloushallintoa voidaan hoitaa tehokkaasti ja mitä kaikkea onnistunut tilitoimistoasiakkuus voi parhaimmillaan tarjota.