,

Miten yhteiskunnan muutokset vaikuttavat tilitoimistoalaan ja miten?

24.10.2023

Taloushallintoliiton Jari Seppä kävi Fennoan asiakaspäivillä läpi millaisia tilitoimistojen toimintaan liittyviä muutoksia yhteiskunnassa on meneillään. Muutos on pysyvä olotila. Sen huomaa, kun katsoo taakseen. Kaupan ala on ottanut harppauksen kivijaloista verkkokaupan hyödyntämiseen, pankkimaailman palvelut ovat siirtyneet konttoreista verkkoon ja maksaminen käteisestä erilaisiin kortti- ja lompakkoratkaisuihin. Taloushallinnon alalla murros on kiivasta juuri nyt, mutta sielläkin paperisista tilikirjoista on tultu jo pitkä matka eteenpäin - eikä moni palaisi takaisin. 

Kehittyviä ja uudistavia tilitoimistoja on koko joukosta 49% ja heillä on myös hyvät edellytykset menestyä jatkossa. Jos et vielä kuulu tähän joukkoon, siihen kannattaa liittyä. Muutoksia ei voi pysäyttää, vaikka haluaisikin. Niiden keskellä onkin tärkeintä pitää silmät auki, vaikka hirvittäisi. Näin muutoksiin pystyy paremmin valmistautumaan ja ne on helpompi myös ottaa vastaan. 

taloushallinnon uudet tuulet Jari Seppa 3

Tiivistämme tässä artikkelissa Jarin puheenvuoron pääkohdat muutoksista ja ratkaisuista, joiden avulla taloushallinnon alalla pystyy navigoimaan eteenpäin. Toivottavasti saat artikkelista eväitä oman tilitoimistosi toiminnan kehittämiseen.

Isoimmat muutosvoimat taloushallintoalalla

taloushallinnon uudet tuulet Jari Seppa (1)

Jarin mukaan suurimmat muutoksen ajurit taloushallintoalalla lähitulevaisuudessa ovat:

  1. Tietoturvariskien kasvu
  2. Työvoiman saatavuuden heikentyminen
  3. Osaamistarpeiden muuttuminen
  4. Yritysten toimintatapojen erilaistuminen

Tietoturvariskien kasvu

Tilitoimistot istuvat erittäin GDPR-sensitiivisen tiedon päällä. Heillä on pääsy esimerkiksi asiakkaiden henkilötunnuksiin, pankkitilinumeroihin ja tilien saldoihin. Nämä kiinnostavat rikollisia ja siksi tilitoimistoilta vaaditaan erityisen valveutuneita tietoturvan suhteen ja he ovat myös avain yritysten tietoturvallisuuden ohjaamiseen taloushallinnon osalta.

Lue artikkeli, jossa käsitellään miten hoidat tilitoimistoni tontin tietoturvaan liittyen. Myös taloushallintoliitto tulee järjestämään koulutusta aiheen tiimoilta lähivuosina.

Työvoiman saatavuuden heikentyminen

Työikäisen väestön määrä vähenee Suomessa. Tämä tietää ongelmia monelle alalle. Taloushallinnon alalla asiantuntijoista noin 30% on 55-74 -vuotiaita ja osuus on kasvava. Asiantuntijoita ei monella alueella ole riittävästi ja suurin kasvun este onkin usein työvoiman saatavuus. Tilanne tulee Jarin mukaan kriisiytymään 5-7 vuoden kuluttua.

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, mukaan astuu myös uudenlainen työelämä. Nousevat sukupolvet eivät toimi samoin, kuin ennen. Tulevaisuudessa on tyypillistä, että yhdellä henkilöllä voi olla päällekkäin useampi osa-aikainen työsuhde, yrittäjyyttä ja hyvinkin erilaisia yhdistettyjä rooleja.

Monella muulla alalla työvoimapulaa hoidetaan hankkimalla sitä ulkomailta. Taloushallintoalalla haasteena on  hyvän kielitaidon vaatimus, minkä vuoksi ratkaisuja joudutaan hakemaan muualta.

Jarin mukaan toimintaa olisikin tehostettava, jotta yksi asiantuntija pystyisi hoitamaan useamman asiakkaan samassa ajassa. Teho löytyy lähestymistavasta, jossa karsitaan paljon pieniä tehtäviä ja näin lopulta pienistä puroista muodostuu iso joki:

  • Prosessien kehittäminen eliminoimalla ensin kaikki turha ja luomalla lopulle toiminnalle vakioidut, tehokkaat mallit.
  • Asiakkaiden ohjaaminen digitaaliseen maailmaan, jolloin aineistoa ei enää toimiteta puhelimella tai sähköpostilla vaan suoraan järjestelmään: moni työvaihe jää välistä.
  • Vältä järjestelmäviidakkoa, mikä johtaa tehottomaan järjestelmien välillä hyppimiseen. Uskalla tehdä valintoja.
  • Hyödynnä kaikki automaatio, mitä käyttämässäsi järjestelmässä on saatavilla.
  • Työnantajamielikuvasta huolehtiminen ja osaajista huolehtiminen. Kilpaile osaajista ja pidä heistä huolta.
  • Verkottuminen yli organisaatiorajojen. Yhteistyötä voi ja kannattaa tehdä yli organisaatiorajojen, jolloin asiakkaille voi tarjota laajemman palvelupaketin ja pystyt kuitenkin keskittymään omaan ydinosaamiseesi. Kaikkea ei pysty, eikä kannata tehdä itse.

Osaamistarpeiden muuttuminen

Jarin mukaan osaamistarpeet tilitoimistoissa ovat muutoksessa. Tämä johtuu työtapojen muuttumisesta, työn painopisteen muuttumisesta suorittavasta työstä enemmän yritysten talousasioiden konsultointiin ja säätelyn kasvamisesta. Vanha mielikuva kirjanpitäjästä onkin murroksessa ja tuo toivottavasti alalle sen ansaitsemaa arvostusta - ja ehkä tätä kautta myös uutta vetovoimaa.

Työtavat muuttuvat tekemisen tehostamisen ja taloushallintoon liittyvien tehtävien helpottamisen, sekä yritysten odotusten kautta. Rutiinitöiden ja raportoinnin osuus pienenee ja analyysin ja neuvonannon osuus kasvaa. Jatkossa tilitoimistoissa vaaditaankin järjestelmäosaamista, asiakaskokemuksen johtamiseen, asiakkuuksien proaktiiviseen hoitamiseen ja johdon konsultointiin liittyviä taitoja.

taloushallinnon uudet tuulet Jari Seppa 2

Tilitoimistoilta odotetaan yhä enemmän myös monenlaisia lisäarvopalveluja, kuten vastuullisuusraportointia, talouspäällikköpalveluja ja HR-palveluja. Näitä voi asiakkailleen tarjota vaikka verkoston kautta, mikäli omasta tilitoimistosta ei osaamista näihin löydy tai sitä ei ole tarkoitus sinne hankkia.

Sääntelyn ja valvonnan määrä on Jarin mukaan kasvussa. Kun vaatimukset ovat monissa asioissa samoja niin yhden hengen tilitoimistoille kuin Danske Bankille, osaamista todella tarvitaan. Onkin tärkeää seurata muutoksia tarkasti ja jalkauttaa niiden osaamista omaan tilitoimistoon.

Yritysten toimintatapojen erilaistuminen

Työelämän maisema on muuttumassa. Töitä tehdään alustojen kautta, erilaisissa verkostoissa ja myös kansainvälisesti. Työtä tehdään keikkaillen ja moni toimii yrittäjinä. Työsuhteita voi olla useita ja työn ohessa myös omia projekteja. Yhden henkilön tulovirta koostuu monesta lähteestä.

Näitä muutoksia kannattaa pitää tarkasti silmässä myös tilitoimistoissa: miten palvella nousevaa sukupolvea ja niitä, jotka omaksuvat uudenlaisen tavan toimia.

 

Ota Fennoan automaatiot arkesi avuksi

Me Fennoassa emme pelkää muutosta. Seuraamme aikaa, teemme yhteistyötä eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa ja kesytämme muutokset tilitoimistojen hyödyksi. Fennoaan rakennetut automaatiot säästävät aikaasi ja auttavat sinua arjessa merkittävästi. Lue lisää Fennoasta!

Tutustu Fennoaan