Aluksi: Taloushallinnolla on tärkeä paikka muuttuvassa maailmassa

Tilitoimistojen ammattitaitoa tarvitaan tulevaisuudessakin, ja siksi alan on muututtava yhteiskunnan mukana.

Taloushallinnon sanotaan olevan myllerryksessä. Alaa haastavat monet globaalit mullistukset, kuten talouden vaihtelut, digitalisaatio ja turvallisuusuhat. Niistä seuraa myös uutta sääntelyä. Alan ammattilaisten voikin olla vaikea välttyä kuormitukselta tilanteessa, jossa hallinnollinen taakka kasvaa samaan aikaan kun uusia osaajia on vaikea löytää ja asiakkaatkin ehkä odottavat laajempaa palvelua.

Muutoksissa on kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia tilitoimistoille ja koko alalle. Esimerkiksi sähköistyminen tuo mukanaan uusia työkaluja sekä vapauttaa aikaa rutiinitehtäviltä lukujen tulkintaan sekä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa – siis entistä asiantuntevampaan palveluun. Parhaimmillaan koko alan arvostus ja vetovoima kasvavat samalla.

Suurtenkin myllerrysten keskellä on varmaa, että taloushallinnon ammattilaisia tarvitaan jatkossakin. Kirjanpidon, palkanlaskennan ja verotuksen osaamisen tarve on turvattu lakia myöten. Jokaista uutta muutosten tuomaa osaamisvaatimusta ei myöskään tarvitse ottaa haltuun itse, vaan esimerkiksi verkostoja pystyy hyödyntämään tehokkaammin kuin ehkä koskaan. Tärkeintä on kirkastaa itselleen, miten haluaa edetä.

Tästä materiaalista saat alan kovimmilta asiantuntijoilta vinkkejä toimintasi suunnitteluun muutosten keskellä. Löydät mahdollisuuksia ja pystyt keskittymään helpommin olennaiseen. Raportin luettuasi voit pohtia työpohjan avulla, mitä aiot ottaa haltuun omassa työssäsi tai yritystoiminnassasi seuraavan vuoden aikana.

 

Asiantunteva sininen vs 2

Katsaukseen haastatellut asiantuntijat

 

fennoa-trendit-raportti-henkilökuvat-300x300-fredman

Janne Fredman 

Johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Taloushallinnon menetelmissä, prosesseissa ja välineissä tilitoimistoja neuvovalla Jannella on laaja näkemys alan järjestelmien mahdollisuuksista. Hänellä on 20 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä pk-yrityksille ja tilitoimistoille. Hän on ollut kirjanpitolautakunnassa luonnostelemassa kirjanpidon menetelmäyleisohjeita jo kolmella vuosikymmenellä.

”Tiukentuva sääntely takaa, että tilitoimistojen osaamista tarvitaan aina vain enemmän. Kaikille riittää tekemistä, sillä erilaisia yrityksiä ja tarpeita Suomessa kyllä on. Tärkeintä on löytää oma tapa toimia ja sitten juuri ne itselle oikeat asiakkaat."
fennoa-trendit-raportti-henkilökuvat-300x300-hiltunen

Merja Hiltunen

Yrittäjä, Blond Accounts

Erikoistumisen ja verkostoitumisen puolesta puhuvan Merjan toimisto on menestykkäästi keskittynyt säätiöiden, yhdistysten ja kulttuurialan järjestöjen taloushallintoon. Merja on kouluttanut 30 vuoden ajan yhdistysten työntekijöitä, toiminnanjohtajia, taloussihteereitä ja hallituksia taloushallinnosta. Lisäksi hän toimii Tasekirjailijat-yhdistyksen varapuheenjohtajana.

”Kumppanuusajattelu ja yhteistyön syventäminen tilitoimistojen kesken tuovat mahdollisuuksia selvitä yhdessä muuttuvassa maailmassa. Samalla me kokeneemmat voimme siirtää osaamista ja kokemusta eteenpäin.”

fennoa-trendit-raportti-henkilökuvat-500x500-kalliovaara

Mikko Kalliovaara

Toimitusjohtaja, Fennoa

Taloushallintoalaa intohimoisesti kehittävällä Mikolla on taustallaan monipuolinen työura niin tilitoimistoissa, pankkimaailmassa kuin ohjelmistotaloissa. Fennoan toimitusjohtajana hänen missionaan on tarjota tilitoimistoille työkalu, joka helpottaa työtä ja auttaa siirtämään sen painopistettä kohti asiantuntevaa neuvontaa. Mikkoa motivoi koko toimialan tehokkuuden ja työnteon mielekkyyden lisääminen sekä alan arvostuksen nostaminen.

”Alan pitää uskaltaa uudistua. Uudet työntekijät eivät innostu alasta, ellei heidän anneta uudistaa käytäntöjä ja viedä työn tekemisen tapoja eteenpäin. On tärkeä luottaa uusiin ihmisiin ja antaa heille vastuuta esimerkiksi työvälineiden kehittämisestä ja täysipainoisesta hyödyntämisestä.”

fennoa-trendit-raportti-henkilökuvat-300x300-leppänen

Akseli Leppänen

Toimitusjohtaja, Kajaanin Tilitaito

Akseli toimii ukkinsa perustamassa perheyrityksessä toimitusjohtajana. Hän näkee tilitoimiston ytimessä asiakkaasta huolehtimisen ja tarkkailee tiiviisti alan tulevaisuutta. Kainuuseen paluumuuttanut Akseli on onnistunut kehittämään yrityksestä vetovoimaisen 16 ammattilaisen työpaikan, jossa yhteistyö sujuu myös etänä.

”Sähköinen järjestelmä ja etäyhteydet mahdollistavat sen, että asiakkaat voivat olla mistä päin Suomea tahansa. Meidänkin asiakasmäärät ovat kasvaneet eniten Helsingin alueella. Yhteys voi olla läheinen, vaikkei asiakas olisi koskaan käynytkään toimistolla.”

fennoa-trendit-raportti-henkilökuvat-300x300-manninen

Anna Manninen

Kirjanpidon tuotepäällikkö, Fennoa

Suurella sydämellä sähköistä työkalua kirjanpitäjille kehittävä Anna seuraa aktiivisesti alan suuntauksia ja suunnitelmia. Hän on taustaltaan kirjanpitäjä ja tekee edelleen kehitystyönsä rinnalla kirjanpitoa ammattitaidon ja asiakasymmärryksen ylläpitämiseksi.

”Kirjanpitäjän työ on isossa murroksessa, jolloin asiantuntijuuden rooli korostuu. Työ ei ole vain pakollista ulkopuolisille tahoille raportointia, vaan yrittäjän konsultointia ja esimerkiksi liiketoiminnan suuntaa viitoittavien tunnuslukujen katsomista yhdessä.”

fennoa-trendit-raportti-henkilökuvat-300x300-seppä

Jari Seppä

Toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto

Taloushallinnon kenttää näköalapaikalta tarkasteleva Jari luottaa reaaliaikaisuuteen alan tulevaisuuden moottorina. Hänellä on pitkä kokemus alan liiketoiminnan kehittämisestä muun muassa Accountor Services Oy:ssä. Jari johtaa myös taloushallinnon pätevyyksiä hallinnoivaa Tili-instituuttisäätiötä.

”Digitaalisten ratkaisujen lisääntyminen voi keventää tilitoimistojen hallinnollista taakkaa. Kun yhtenäinen tieto saadaan kulkemaan automaattisesti eri järjestelmien välillä, kaikkien työ helpottuu lopulta.”

Taloushallintoalan trendit 2024

 1. Työvoimapula haastaa kehittämään työnantajamielikuvaa
 2. Hallinnolliset hankkeet yhtenäistävät toimintatapoja
 3. Digitaalisuus helpottaa tilitoimistojen perustyötä
 4. Asiantuntijuuden arvo asiakastyössä korostuu
 5. Tietoturvasta tulee entistä tärkeämpää

 

1. Työvoimapula haastaa kehittämään työnantajamielikuvaa

Taloushallintoalaa vaivaa työvoimapula, ja alan ikäjakauman vuoksi se tulee kasvamaan. Tätä kannattaa alkaa ennakoida. Nyt on oikea hetki pohtia, miten saisi houkuteltua nuoria osaajia omaan tilitoimistoon ja samalla koko alalle.

 

Kokeamuksia-Fennoasta

Taloushallinnon alalta eläköityy 2020-luvun loppupuolella jopa 4 000 ammattilaista. Opiskelijoita on sen sijaan valmistumassa näillä näkymin huomattavasti vähemmän. Lähitulevaisuudessa tilitoimistojen voikin olla entistä haastavampaa löytää päteviä työntekijöitä.

Työvoiman saatavuuden heikentyminen johtuu ainakin osittain siitä, että uudet sukupolvet eivät koe taloushallinnon alaa houkuttelevaksi. Nykypäivän opinnoissa ei välttämättä painotu laskenta tai muu suorittava työ yhtä paljon kuin aikaisemmin. Tulevia ammattilaisia kiinnostaakin yhä useammin esimerkiksi liiketoiminnan tunnuslukujen analytiikka, taloushallinnon neuvonta tai budjetointi. Työn tekemisen tavatkin ovat murroksessa: yhä useampi työllistää itse itsensä tai vähintäänkin odottaa työnantajalta joustavuutta.

Digitaaliset työkalut tuovat helpotusta työvoimapulaan, kun rutiinitehtäviä pystytään automatisoimaan, mutta koko ongelmaa ne eivät ratkaise. Uusien sukupolvien oppimat työnteon tavat haastavatkin etenkin pieniä tilitoimistoja kehittämään toimintatapojaan, kulttuuriaan ja palveluitaan.

Työnantajamielikuvan ja työnkuvien kehittämistyö ei hyödytä vain yritystä itseään. Parhaimmillaan se nostaa koko alan arvostusta ja lisää sen houkuttelevuutta. Siihen kannattaa siis varata aikaa.

 

fennoa trendit raportti henkilökuvat 500x500 seppä

"Taloushallintoliiton parin vuoden takaisessa tutkimuksessa havaittiin, että yli puolet liiton jäsenyrityksistä toimii edelleen manuaalisesti. Jos yritys haluaa houkutella osaajia, sen kannattaa viimeistään nyt alkaa ponnistella kohti digitaalista maailmaa.” 

Jari Seppä, Taloushallintoliitto

Mitä muutoksia tehdä juuri nyt?

 • Valitse tilitoimistolle suunta ja uudistu sitä kohti rohkeasti. Pohdi seuraavia kysymyksiä: Mihin erikoistumme? Entä toimimmeko paikallisesti vai myös laajemmalla alueella etänä? Palkkaammeko uusia työntekijöitä, vai kokoammeko joukon yrittäjiä yhteen?

 • Varmista, että yrityksessä on kulttuuri, jossa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin. Varmista myös, että he ovat sitoutuneita työyhteisöön.

 • Kysy, mikä henkilöstöä erityisesti kiinnostaa, ja mieti, miten voisit kehittää kunkin työnkuvaa. Keskustelkaa myös rooleista.

 • Kysy uusilta työntekijöiltä, mihin suuntaan he kehittäisivät toimintaanne. Luota heihin ja anna heille mahdollisuuksia uudistaa toimintatapoja.

 • Huolehdi siitä, että palkat ja edut ovat kilpailukykyisiä ja henkilöstöllä on ajantasaiset työkalut.

 • Työnantajamielikuvan on tärkeä olla linjassa sen kanssa, miten yritys näkyy asiakkaille. Kysy siis myös nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Kivijalkamyymälän pitäjä haluaa luultavasti erilaisen kumppanin kuin ulkomaille laajentava alustatalouden startup-yritys. Entä kaipaavatko asiakkaat myös neuvontaa rutiinikirjanpidon ohessa?

 • Työnantajamielikuvan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Kerro toimintatavoistanne viestinnässä ja vahvista yhteyttä alueesi oppilaitoksiin. Niistä voi saada myös harjoittelijoita, joita voit innostaa alalle. Samalla kartutat ymmärrystä siitä, mitä potentiaaliset työntekijät odottavat työnantajiltaan.
tyovoimapula-taloushallinnossa-trendit-2024

[Case] Työn monipuolisuus ja etätyö tuoneet tekijöitä Kajaaniin

akseli_leppanen-taloushallinnon-trendiraportti

Kainuussa toimiva Kajaanin Tilitaito ei ole kohdannut rekrytointihaasteita. Vuodesta 1957 toimineeseen perheyritykseen onkin saatu mukavasti nuoria ammattilaisia. Toimitusjohtaja Akseli Leppäsen mukaan yritys on panostanut tietoisesti työtapojen kehittämiseen ja työnantajakuvan rakentamiseen.

Kajaanin Tilitaidossa työskentelee 16 ammattilaista. Uusin työntekijä on syksyllä aloittanut palkanlaskija, joka omasta toiveestaan tekee myös kirjanpitoa. Toinen, hieman aiemmin palkattu asiantuntija asuu kauempana ja tekee etätyötä.

Jos haluamme saada jatkossakin hyviä työntekijöitä, meidän pitää miettiä myös työntekijöiden tarpeita ja mikä heitä kiinnostaa. Esimerkiksi työn monipuolisuus takaa, että osaa tehdä mahdollisimman laajasti kaikkia alan töitä. Tämä on valttikortti, jota moni arvostaa, kuvaa Kajaanin Tilitaidon toimitusjohtaja Akseli Leppänen.

Leppänen pitää myös etätyövaihtoehtoa keskeisenä tilitoimistojen tulevaisuudelle. Se kun mahdollistaa työn tekemisen periaatteessa mistä päin Suomea tahansa. Leppänen näkee etätyön edellyttävän kuitenkin uudenlaista johtamista ja hyviä viestintätaitoja.

Etäläisten sitouttaminen osaksi työyhteisöä vaatii opettelua. Yhteys heihin ei synny samoin kuin avokonttorissa. Moni varmasti pohtii myös työn valvontaa. Itselleni riittää, että laskutus rullaa sovitusti.

Sitoutuminen alkaa jo opinnoista

Turun kauppakorkeakoulussa itse opiskellut Leppänen näkee työvoimapulan ratkaisun lähtevän jo opinnoista. Hän harkitsi itsekin toista uraa, mutta päätyi jatkamaan ukkinsa perustamaa tilitoimistoa.

Mielikuva alasta syntyy opiskeluaikana. Yhteistyö oppilaitosten kanssa sekä harjoittelijoiden ottaminen ja laadukas opettaminen ovat keinoja vaikuttaa positiivisesti nuorten kokemukseen tilitoimistotyöstä. Työ ei ole kasa papereita vaan vaativaa asiantuntijatyötä.

Kajaanin Tilitaito tekeekin tiivistä yhteistyötä läheisen alan oppilaitoksen kanssa. Leppänen kokee jopa vastuuta hyvän opetuksen varmistamisesta, jotta alalle saadaan hyviä nuoria tekijöitä jatkossakin.

Elleivät yritykset tarjoa harjoittelupaikkoja, nuoret eivät pysty valmistumaan eivätkä opi työn arkea. Harjoittelijat kannattaakin nähdä potentiaalisina työntekijöinä.

Leppänen kertoo löytäneensä useamman tulevaisuuden tekijän juuri harjoittelun kautta. Vaikkei työtä olisi ollut heti tarjolla, hän on tiennyt, kenelle soittaa eläköitymisten kohdalla.

2. Hallinnolliset hankkeet yhtenäistävät toimintatapoja

Taloushallintoon kohdistuu juuri nyt paljon uusia säädöksiä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Niiden toimeenpano vaatii aikansa, mutta ennemmin tai myöhemmin tilitoimistot hyötyvät niistä itsekin.

 

Kokeamuksia-Fennoasta

Valtionhallinto ohjaa yritysten taloushallintoa entistä vakiomuotoisempaan toimintaan. Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen vetämässä Yrityksen digitalous -hankkeessa on tavoitteena, että vuoteen 2025 mennessä yritysten välisistä kuiteista peräti 80 prosenttia kulkisi rakenteisesti ja digitaalisesti eKuitteina. Lisäksi hankkeessa edistetään Eurooppa-normin mukaista laskutusta sekä vakiinnutetaan sanomaliikenteen kansainvälistä Peppol-verkostoa Suomeen. Myös rakenteista tilinpäätöstä suunnitellaan pakolliseksi suurille yrityksille ja listayhtiöille.

Toisaalta tilitoimistojen työtä haastavat EU-direktiivit, jotka säteilevät kansalliseenkin lainsäädäntöön. Merkittävä on esimerkiksi EU-säännöksiin perustuva kirjanpitolain 3a-luku, jossa linjataan, että kaikkien suurten yritysten pitää tehdä vastuullisuusraportti. Tulevat EU-direktiiviin perustuvat kirjanpitolain muutokset tekevät kestävyysraportoinnista pakollista yhä useammalle yritykselle sekä monelle alihankkijalle ja tavarantoimittajalle.

 

Vuonna 2022 EU-direktiivin pohjalta uudistettu rahanpesulaki puolestaan velvoittaa tilitoimistoja valvomaan yritysten toimintaa aiempaa tehokkaammin. Harmaan talouden kitkentään tähtää myös Verohallinto, joka on jo jonkin aikaa suunnitellut arvonlisäverotuksen uudistamista transaktiokohtaiseksi.

Hallinnollisten uudistusten seuranta ja toimeenpano vie väkisinkin aikaa. Taakka voi tuntua kohtuuttomalta, varsinkin jos selvitystyötä on muutenkin paljon esimerkiksi paikallisen sopimisen vuoksi. Hankkeista voi kuitenkin olla myös hyötyä tilitoimistoille – jos ei heti niin pidemmällä aikavälillä.

Esimerkiksi Peppol-laskuilla on helpompi varmistaa, että laskujen tietokentät ovat aina oikein. Vakiomuotoisuus voi ylipäätään helpottaa tilitoimistojen työtä, kun tapahtumia pystyy vertailemaan helpommin ilman lisäselvityksiä. Parhaimmillaan työtaakkakin jakautuu reaaliaikaisuuden ansiosta fiksummin: kalenteri ei mene tukkoon arvonlisäveropäivänä, eikä alkuvuodesta tarvitse tehdä kohtuuttomasti taustatyötä tilinpäätöksiä varten.

 

 

 

fennoa trendit raportti henkilökuvat 500x500 hiltunen

”Tilitoimistoyrittäjän tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että asiakkaiden kirjanpitoaineisto on lainmukaista. Tositteiden toimittaminen kirjanpitäjälle ajoissa on myös asiakkaan etu: silloin vältytään esimerkiksi verottajan sanktiomaksuilta. Monet hankkeet toivottavasti helpottavat tulevaisuudessa tämän tehtävän hoitamista.”

Merja Hiltunen, Blond Accounts

Miten säädöksiin pitäisi suhtautua juuri nyt?

 • Kirjanpitolaki pysyy varsin vakaana eli muuttuu harvoin. Arvonlisävero- ja tuloverolakien muutoksista puolestaan pysyy helpoiten ajan tasalla Verohallinnon ohjeista.

 • Vastuullisuusraportointi vaatii aikaa ja ammattitaitoa. Pienen tilitoimiston ei välttämättä kannata ottaa kokonaisuutta haltuun täysin itse, vaan ymmärrys perusasioista riittää. Omaa osaamistaan voi hyödyntää esimerkiksi taloudellisten vaikutusten raportoinnissa, ja lisäksi voi verkostoitua vastuullisuusraportoinnin erityisosaajien kanssa.

 • Myös taloushallinnolla voi osallistua vastuullisuustalkoisiin. Sähköisellä kirjanpidolla voi säästää vuosittain satoja kiloja paperia yritystä kohden, mikä on Suomen tasolla vähintään satoja tuhansia kiloja.

 • Aluehallintovirasto on alkanut valvoa rahanpesulain noudattamista aiempaa tiukemmin. Muutaman vuoden harjoitteluaika alkaa olla takana. Jotta välttyy seuraamusmaksuilta, rahanpesulain velvoitteet kannattaakin hoitaa kuntoon viimeistään nyt.

 • Jos käytät sähköistä taloushallinto-ohjelmaa, varmista, että myös sen kehityksessä otetaan uudet vaatimukset huomioon.

 • Maiden rajat ylittäviin Peppol-verkkolaskuja on hyvä harkita suomalaisten mallien rinnalle etenkin, jos asiakasyrityksesi laskuttavat ulkomaisia organisaatioita. Huomaathan, että Peppolin käyttöönotto vaatii sähköisen palvelun, jossa mallin mukaisten verkkolaskujen vastaanotto ja lähetys onnistuvat. Lue mitä Peppol-lasku tarkoittaa.
digitaalisuushankkeet-taloushallinnossa-trendit-2024

3. Digitaalisuus helpottaa tilitoimistojen perustyötä

Kirjanpitoa ei vielä ole pakko tehdä sähköisesti, mutta sinne ollaan menossa. Muutos kannattaa, mutta sitä ei tarvitse tehdä yhdessä rysäyksessä, vaan sähköiseen maailmaan voi siirtyä hallitusti.

 

Kokeamuksia-Fennoasta

Sähköiset työkalut kehittyvät vauhdilla alalla kuin alalla, myös taloushallinnossa. Järjestelmiä kehitetään siihen suuntaan, että tiedonkäsittely ja -siirto olisivat koko ajan automaattisempia ja eri palvelut keskustelisivat keskenään entistä paremmin. Reaaliaikaisuuteen tähdätään myös luvussa 2 mainitussa Yrityksen digitalous -hankkeessa: kun vaikkapa laskut ja kuitit ovat digitaalisia ja vakiomuotoisia, niiden käsittelyä pystytään automatisoimaan.

Kaiken kaikkiaan digitaalisuus on tilitoimistoille ja niiden asiakasyrityksille mahdollisuus. Ensinnäkin se vähentää käsityötä merkittävästi. Sähköisen kuitin käyttöönoton myötä esimerkiksi korttimaksukuitit siirtyvät yrityksen ja tilitoimiston yhteiseen taloushallinto-ohjelmaan, jolloin tietoja ei tarvitse etsiä haalistuneista valokuvatuista kuiteista.

Tilitoimistoilla on lähivuosina tärkeä rooli suomalaisten yritysten saattamisessa digitaaliseen maailmaan. Samalla muuttuu tilitoimistojen oma rooli: kun rutiinityötä saadaan automatisoitua, asiakkaat alkavat odottaa taloushallinnon ammattilaisilta tukea talouden suunnitteluun, esimerkiksi kassavirran ennustamiseen. Digitaalisuus tukee myös tämän laajemman roolin haltuunotossa.

Kun tiedot siirtyvät reaaliajassa ja ajantasaiset luvut ovat aina näkyvillä, talouden kokonaiskuva on aina sekä tilitoimiston että asiakkaan nähtävissä ja analysoitavissa. Tavoitteita voidaan asettaa ja muutoksia tehdä yhdessä silloin kun on oikea aika – ei vasta tilikauden lopussa tai kerran kuussa. Tilitoimistojen rooli siirtyykin analyysiin ja asiakastyöhön.

fennoa trendit raportti henkilökuvat 500x500 fredman

Kiinnostus automaatioon on lisääntynyt, mutta potentiaalia on vielä paljon käyttämättä. Kannattaakin perehtyä kunnolla käytössä olevaan taloushallinto-ohjelmaan: onko siitä varmasti otettu kaikki irti?

Janne Fredman, Taloushallintoliitto

Miten siirtyä kohti digitaalista hallitusti?

 • Asiakkaita voi tukea siirtymään sähköiseen taloushallintoon vasta, kun ymmärtää itse digitaalisuuden hyödyt ja on ottanut olennaiset työkalut haltuun itse. Nyt kannattaa selvittää, mihin kaikkeen sähköistä taloushallinto-ohjelmaa voi hyödyntää ja miten sen avulla voi tehostaa työtä.

 • Jos tarjoat sähköistä taloushallinto-ohjelmaa asiakkaillesi, varmista, että he osaavat käyttää sitä. Pikaratkaisujen sijaan sähköistymiseen kannattaa suhtautua pitkäjänteisenä työnä, jossa asiakkaita tuetaan heidän tahdissaan.

 • Taloushallinnon ohjelma on ohjelma siinä missä muutkin. Sen käyttö onnistuu kyllä. Tärkeintä on ymmärtää, mihin sitä voi käyttää.    
digitaalisuus-taloushallinnossa-trendit-2024-1

4. Asiantuntijuuden arvo asiakastyössä korostuu

Asiakkuudenhoito on alkanut tarkoittaa paljon muutakin kuin lakisääteisten rutiinitehtävien hoitamista. Yhä useammat asiakkaat kaipaavatkin tilitoimistokumppaniltaan asiantuntevaa ja näkemyksellistä neuvontaa.

 

Kokeamuksia-Fennoasta

Taloushallinnon ammattitaidon perusta on vahva. Se koostuu myös tulevaisuudessa kirjapidon, palkanlaskennan ja verotuksen substanssiosaamisesta. Automaation lisääntyessä ja taloushallinnon sähköistyessä ydinosaaminen on kuitenkin valjastettava uuteen käyttöön: lukujen kirjaamisesta on siirryttävä niiden tulkintaan.

Monille asiakkaille tekninen suorittaminen ei enää riitä, vaan tilitoimistoilta odotetaan aktiivisempaa asiantuntijaroolia, entistä tiiviimpää kumppanuutta sekä vahvaa liiketoiminnan ymmärrystä. Uudenlaisen roolin haltuunotto on suorastaan välttämätöntä, jotta pärjää kilpailussa. Asiakkailla on ulottuvillaan nimittäin entistä enemmän tilitoimistoja, koska moni niistä toimii nykyään valtakunnallisesti etäyhteyksin.

Uudenlaisesta tekemisen tavasta on etua myös tilitoimistoille. Taloushallinto aletaan mieltää asiantuntija-alaksi, joka tuottaa yrityksille ja muille organisaatioille paljon arvoa. Alan kiinnostavuus saattaa avautua ammattilaisille itselleenkin uudella tavalla, kun he pääsevät auttamaan yritysten johtoa lukujen pohjalta.

fennoa trendit raportti henkilökuvat 500x500 manninen

”Taloushallinnon ammattilaisilla on valtavasti liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa osaamista osakekaupoista palkkoihin, arvonlisäveroon ja kirjanpitolakiin. Heillä on myös kattava, lukuihin perustuva kokonaiskuva asiakasyritysten liiketoiminnan tilanteesta. Tätä ymmärrystä kannattaa hyödyntää rohkeasti asiakkaiden avuksi.”

Anna Manninen, Fennoa

Miten ottaa uusi rooli haltuun?

 • Asiakkaita houkuteltaessa tärkeintä on määritellä oma suunta ja vahvuudet, samaan tapaan kuin työnantajakuvan kehitystyössäkin. Haluatteko olla esimerkiksi yritysverotuksen erityisosaaja, controller-palveluihin erikoistunut toimija vai pienten yritysten talouspäällikkö? Mitä osaatte parhaiten itse, ja missä asioissa ohjaatte asiakkaan verkostoihinne?

 • Uusi rooli vahvistuu kehittämällä asiakaskokemusta systemaattisesti, osana tilitoimiston johtamista. Nyt kannattaa pohtia, tarvitaanko tilitoimistossasi uutta osaamista esimerkiksi palvelumuotoilusta tai asiakaskokemuksen kehittämisestä.


 • Asiantuntijaroolin käytäntöön viemisessä tärkeää on proaktiivinen ja auttamishaluinen asenne. Asiakas ei välttämättä osaa pyytää uudenlaista palvelua, ja tilitoimiston tehtävä on havainnoida tuen tarpeita sekä tarjota neuvontaa.

 • Varmista, että asiakasyrityksissä hyödynnetään aktiivisesti taloushallinnon digitaalisia työkaluja. Silloin voit neuvoa ja auttaa asiakkaitasi.

 • Kun rooli laajenee, voi olla paikallaan pohtia hinnoittelua. Konsultoinnin arvo on eri kuin rutiiniraportoinnin. Löytyisikö tuntihinnoittelulle vaihtoehtoja?
asiakastyo-taloushallinnossa-trendit-2024

[Case] Verkostoitujat pärjäävät myllerryksissäkin

merja-hiltunen-taloushallinnon-trendiraportti

Blond Accounts Oy:n omistaja-yrittäjä Merja Hiltunen on valinnut yrityksensä kasvattamisessa rohkean tien. Hän ei ole palkannut yhtään työntekijää vaan on sen sijaan solminut kumppanuuksia muiden alan toimijoiden – siis kilpailijoidensa kanssa.

Hiltusen keskeinen asiakasryhmä ovat yleishyödylliset yhteisöt, jotka tarvitsevat usein kokonaisvaltaista apua. Asiakkaitaan tehokkaasti auttaakseen Hiltunen on ottanut alihankkijaksi kolme tilitoimistoyrittäjää. Lisäksi hän hyödyntää tarvittaessa muita osaajia ympäri Suomen ja vaihtaa näkemyksiä aktiivisesti alan sosiaalisen median ryhmissä.

Hiltunen pitää kumppanuuksia ja verkostoja suorastaan välttämättöminä pienille toimistoille.

Jos tilitoimistossa on vaikkapa vain yksi palkanlaskija, homma kaatuu poikkeusaikoina helposti. Tällaisten tilanteiden varalle on oltava vaihtoehtoja. Toisaalta kumppanuusmallissa liiketoimintaa pystyy skaalaamaan nopeastikin sen mukaan, miten voimakkaasti haluaa kasvaa.

Kaikkea ei tarvitse osata itse

Nykypäivän taloushallinnon ammattilaisen pitää ottaa jatkuvasti haltuun uusia säädöksiä ja toimintatapoja arjen kiireiden lomassa. Kaikkiin velvoitteisiin ja asiakkaiden odotuksiin ei kuitenkaan tarvitse vastata yksin. Hiltunen peräänkuuluttaa malttia ja liiketoimintaälyä: jokaisen kannattaa pysähtyä pohtimaan, mihin haluaa erikoistua. Mitä osaa itse parhaiten ja mikä motivoi eniten? Muussa voi hyödyntää yhteistyökumppaneitakin.

Oma erityisosaamiseni on sisäisessä laskennassa. Pystyn hyödyntämään sitä säätiöiden, yhdistysten ja kulttuurialan toimijoiden kanssa, joilla saattaa olla kustannuspaikkojakin valtavan paljon.

Lisäksi Hiltunen on opiskellut Lontoossa IT-johtamista. Siitä on ollut hyötyä, kun hän on auttanut asiakkaitaan digitalisoimaan koko taloushallintoprosessinsa.

Hiltunen ajattelee, että verkostot auttavat koko taloushallinnon alaa. Yhteistyötä tehdessään ammattilaiset jakavat tietoa toisilleen. Hiltunen itse on esimerkiksi opastanut muita yrittäjiä järjestöjen ja säätiöiden kirjanpidosta, joka jää ammatillisessa koulutuksessa usein vähemmälle huomiolle. Parhaimmillaan pienille tilitoimistoille avautuu samalla uusia markkinoita.

Muuttuvassa maailmassa selviydytään parhaiten yhdessä. Samalla voidaan varmistaa, että asiakkaat saavat ratkaisuja ongelmaan kuin ongelmaan, hän summaa.

5. Tietoturvasta tulee entistä tärkeämpää

Tilitoimistoilla on hallussaan erittäin sensitiivistä dataa. Tietoturvaloukkausten lisääntyessä sitä on suojeltava tehokkaammin kuin koskaan. Vahvin suoja saavutetaan, kun koko ala yhdistää voimansa.

 

Kokeamuksia-Fennoasta

Tilitoimistojen järjestelmissä liikkuu päivittäin valtavasti arvokasta tietoa. Palkkalaskelmat, laskut, maksuliikennetiedot sekä arvonlisäverotiedot saattavat sisältää paitsi henkilö- ja tilitietoja myös liikesalaisuuksia. Samaan aikaan järjestelmiin kohdistuvat väärinkäytökset yleistyvät. Rikoksia voidaan tehdä ihmistenkin kautta, esimerkiksi velkaantuneita henkilöitä painostamalla.

Taloushallinnon organisaatioilla on äärimmäisen tärkeä rooli jopa koko maan huoltovarmuuden ylläpitämisessä. Syksyllä 2023 tämä tunnustettiin kansallisesti, kun Huoltovarmuuskeskus päätti, että taloushallintoalalle laaditaan tietoturva-, tietosuoja- ja kriisitilannevalmiuskoulutus. Koulutus kehitetään lähivuosina yhdessä Taloushallintoliiton kanssa, ja se on maksuton kaikille alan toimijoille. Lisäksi alan yrityksille räätälöidään oma tietoturva-auditoinnin malli.

Taustalla on tarve kehittää alan tietoturvaa, tietosuojaa sekä edistää alalla varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin kuten tietoturvahyökkäyksiin, informaatiovaikuttamiseen ja kyberrikollisuuteen, joiden riski alkaa olla jo arkipäivää. Taustalla on myös kansallisten riskiarviointien linjaus siitä, että taloushallintoalan toiminta on turvattava poikkeustilanteissa yhteiskuntarauhan säilymiseksi.

Tietosuojan muistaa yleensä vasta, kun sitä loukataan vakavasti. Fiksumpaa on kuitenkin varautua yhdessä ja sillä tavoin varjella alan mainetta sekä Suomen huoltovarmuutta.

 

fennoa trendit raportti henkilökuvat 500x500 kalliovaara

Tiedosta ohjelmistoyritykset, joiden kanssa tilitoimistosi tekee yhteistyötä. Ohjelmistoyritysten tietoturvakäytännöissä on eroja. Selvitä, toteutetaanko ohjelmistoyrityksessä ohjelmiston tietoturva-auditointi riippumattoman tahon tekemänä ja korjataanko mahdolliset auditoinnissa löydetyt haavoittuvuudet. Vaadi todistus riippumattoman tahon tekemästä tietoturva-auditoinnista.

Mikko Kalliovaara, Fennoa

Miten vahvistaa tietoturvaa tilitoimistossa?

 • Tärkeintä on ymmärtää, miten tärkeitä asioita tietosuoja ja tietoturva ovat. Ne pysyvät kunnossa vain, kun niihin kiinnittää huomiota.

 • Varmista, että jokainen työntekijä käyttää riittävän laadukkaita salasanoja sekä kaksivaiheista tunnistautumista. Älä ikinä luovuta tunnuksiasi tai salasanaasi toiselle henkilölle. Oletko jo harkinnut salasanojen hallintaohjelmaa, joka luo vahvat salasanat puolestasi? Lue Fennoan blogista vinkit salasanojen suojaamiseen

 • Tee taustaselvitys uusille työntekijöille. Selvitä myös asiakkaiden taustat.

 • Poikkeustilanteiden varalle on hyvä olla suunnitelma. Miten toimitte, jos sähköinen taloushallinto-ohjelma on hetkellisesti poissa käytöstä? Pohdi, miten välitätte aineistoja turvallisesti ja miten varmistatte, että tietoja ei päädy vääriin paikkoihin. Pyydä tarvittaessa apua alan asiantuntijoilta.

 • EU:n NIS2-direktiivi eli tietoturvadirektiivi tulee tiukentamaan tietoturvavaatimuksia. Kun siirtymäaika päättyy vuonna 2024, jokaisen ohjelmistotalon on täytettävä vähimmäisvaatimukset. Varmista, ovatko omat palveluntarjoajasi tarttuneet jo toimeen.

 • Voit auttaa myös asiakasyrityksiäsi varautumaan tietoturvauhkiin. Vie tietoturvaan liittyviä kontrollointiprosesseja myös niihin, ja rohkaise asiakkaitasi selvittämään omien järjestelmäkumppaneidensa tietoturvan tilanne.

Lisää tietoturvavinkkejä voit lukea Fennoan blogista. 

tietoturva-taloushallinnossa-trendit-2024-1

[Työpohja] Suunta vuoteen 2024

Kokosimme avuksesi työpohjan liiketoimintasi ja tilitoimistosi työtapojen kehittämisen tueksi. Voit sen avulla pohtia, miten ottaa haltuun katsauksessa korostuvia, alan tulevaisuuden kannalta tärkeitä teemoja.

Jos haluat työpohjan printtinä, lataa ensin raporttin PDF:nä ja tulosta siinä liitteenä oleva työpohja.

SUUNTA

Mitkä ovat vahvuutemme ja mihin keskitymme tulevaisuudessa?

 

VETOVOIMA

Miksi työntekijät haluavat työskennellä meillä ja sitoutua yritykseen?

 

VARAUTUMINEN

Miten valmistaudumme tiukentuvaan lainsäädäntöön?

 

TEHOKKUUS

Miten saamme entistä enemmän apua sähköisistä järjestelmistä ja automaatiosta?

 

YHTEISTYÖ

Miten autamme asiakkaitamme saamaan parhaat edut sähköisyydestä?

 

ASIAKASKOKEMUS

Miten tunnistamme asiakkaiden erilaiset tarpeet ja vastaamme niihin?

 

TIETOTURVA

Miten varmistamme asiakkaiden aineistojen ja tietojen turvallisuuden?

 

Valitse uuden sukupolven
taloushallinto-ohjelmisto

96 %

valitsisi Fennoan
uudelleen.

77 %

arvioi Fennoan olevan
kilpailijoitaan parempi

81 %

arvioi Fennoan käytön
kasvavan tulevaisuudessa.

Tiesitkö tämän?


Fennoa on uuden sukupolven taloushallinto-ohjelma. Otamme muutokset ilolla vastaan ja kesytämme niitä tilitoimistojen hyödyksi.

Varaa maksuton etädemo ja kurkista helpottaisiko Fennoa myös sinun tilitoimistosi ja sen asiakkaiden arkea!

Varaa esittely
Fennoa logo300 px