Lukijalle

Taloushallinto-ohjelma näyttelee keskeistä roolia tilitoimistojen jokapäiväisessä työssä. Käytettävyyden merkitys kertautuu volyymien kasvaessa ja parhaimmillaan taloushallintojärjestelmä mahdollistaa tilitoimistoyrittäjälle ja työntekijöille normaalipituiset työpäivät ja lomat, ja tekee työntekemisestä mielekästä. Samalla se mahdollistaa aikaisempaa useamman asiakkaan hoitamisen laadukkaasti, jolloin tilitoimisto voi kasvattaa sekä liikevaihtoaan, että katettaan.

Asiakaslähtöisyys on tätä päivää kaikilla aloilla ja tilitoimiston työ on asiakaspalvelutyötä. Siksi ohjelmistovalinnassa on tärkeää huomioida myös asiakkaan näkökulma. Jälleen kerran käytettävyys nousee arvoonsa, sillä asiakkaiden tietotekninen osaaminen voi vaihdella merkittävästi. Tämän lisäksi ohjelman olisi hyvä olla yhteiskäyttöinen. Kun sekä tilitoimisto, että asiakas käyttää samaa ohjelmaa, yhteistyö talouteen liittyvien tehtävien hoitamisessa sujuu kitkatta. Tällöin myös kirjanpito edistyy reaaliajassa, mikä tasoittaa sekä asiakasyrityksen, että tilitoimiston työkuormaa.

Tästä oppaasta löydät tietoa siitä, mitä vaiheita onnistunut taloushallintojärjestelmän valinta- ja vaihtoprosessi pitää sisällään ja mitä asioita sinun on tärkeää selvittää ennen päätöksen tekoa.

Osallista päivittäiset käyttäjät valintaprosessiin


Valinnan onnistumisen kannalta on järkevää ottaa tulevan järjestelmän käyttäjät eli kirjanpitäjät mukaan prosessiin. Yhteinen ja yhteisesti hyväksytty valinta on tärkeä lähtökohta onnistuneeseen järjestelmänvaihtoon. Näin jokainen sitoutuu valintaan alusta saakka ja käyttöönoton johtaminen on huomattavasti helpompaa.

 

taloushallinto-ohjelmiston-vaihto---osallista-kirjanpitajat-prosessiin

Määritelkää yhdessä mitä ohjelmiston vaihdolla halutaan saavuttaa

Jotta osaa tehdä hyvän valinnan, on tärkeää ymmärtää mitä hyötyjä uuden ohjelman avulla halutaan tavoittaa. Tässä vaiheessa on tärkeää uskaltaa tähytä tulevaan: millaista työ tilitoimistossanne voisi olla viiden tai kymmenen vuoden päästä. Voisiko ohjelmisto vaikuttaa esimerkiksi työn sisältöön ja työntekijöiden viihtyvyyteen? Entä asiakastyytyväisyyteen?

Kun tiedätte mitä haluatte, on helpompi tehdä oikea valinta.

 

Kokeamuksia-Fennoasta

Esimerkkejä ohjelmistojen mahdollistamista hyödyistä

 • Työkuorman tasaantumista
 • Jokapäiväisen tekemisen helpottumista
 • Stressin vähentämistä
 • Mahdollisuutta käyttää enemmän aikaa asiakasyritysten konsultointiin, myyntiin tms
 • Mahdollisuutta etätyöhön
 • Mahdollisuutta palvella yrityksiä sijainnista riippumatta
 • Mahdollisuutta palvella entistä useampia asiakkaita samassa ajassa

Sovi esittelyajat ohjelmistojen edustajien kanssa


Seuraavaksi onkin aika sopia eri ohjelmistojen esittelyjä tiimillesi. Esittelyt onnistuvat yleensä verkossa, joten ne on helppo mahduttaa muuten kiireiseenkin tilitoimiston aikatauluun. 

 Näkemällä ohjelman toimintoja pystytte muodostamaan paremmin mielikuvan siitä, miten kukin ohjelmisto toimii ja kuinka ne eroavat toisistaan. Esittelyssä pääsette myös keskustelemaan tavoitteistanne ohjelmiston suhteen.

 

 

 

Valitse taloushallinto-ohjelmisto
- 6 tärkeää kriteeriä

Ohjelmistojen edustajien tapaamiseen kannattaa valmistautua, jotta osaat etsiä oikeita tietoja ja kysyä juuri teidän tilitoimistollenne olennaisia kysymyksiä. Valmistautumiseen saat eväitä tässä kappaleessa.

Kysymyspatterin avulla voit muodostaa kriteeristön, jonka avulla sinun on helpompi laittaa taloushallinto-ohjelmistot tilitoimistosi kannalta paremmuusjärjestykseen.

Alla käydään läpi konkreettisia asioita, jotka on tärkeä huomioida valinnassa. Asiaan perehtymisen lisäksi voit ladata tiivistetyn muistilistan, jota voit hyödyntää taloushallinto-ohjelmistojen vertailussa ja sopivuuden arvioinnissa.

 

 

Lataa muistilista taloushallinto-ohjelmistojen arviointiin

Millaisia kokemuksia Fennoasta?

Lue tilitoimistojen kokemuksia ja tutustu Taloushallintoliiton tutkimuksen tuloksiin.

Kokemuksia Fennoasta

1. Soveltuuko ohjelmisto erilaisille yrityksille 


Tilitoimiston asiakkaina olevat yritykset ja yrittäjät ovat hyvin erilaisia osaamiseltaan, tulevat eri aloilta ja ovat eri vaiheissa yrityksen elinkaarta. Taloushallintojärjestelmän tulisikin palvella paitsi tietotekniikkaguruja, myös niitä, jotka vieroksuvat erilaisten ohjelmien käyttöä. Sen tulisi myös soveltua mahdollisimman monelle alalle ja palvella yritystä koko elinkaaren ajan. 

Lisäksi on merkittäviä eroja siinä, missä vaiheessa digitalisaatiota kunkin asiakasyrityksen kirjanpito on. Ohjelmiston olisikin toimittava niin täysin sähköisten asiakkaiden, kuin vielä paperimaailmasta kiinni pitävien asiakkaiden kanssa. 

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, monessa yrityksessä on käytössä myös muita ohjelmia, esimerkiksi kassajärjestelmiä, verkkokauppoja, varastojärjestelmiä yms. jotka pitäisi saada liitetyksi taloushallintojärjestelmään. Näin tieto saadaan kulkemaan automaattisesti ilman turhia manuaalivaiheita.

Valintaprosessissa onkin tärkeää huomioida se, että ohjelma soveltuu mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle alasta, osaamistaustasta, yrityksen koosta, heidän taloushallintonsa digitaalisuusasteestaan ja käytössä olevista muista ohjelmista riippumatta.

Selvitä

 • Mille aloille taloushallintojärjestelmä soveltuu?
 • Taipuuko ohjelmisto eri kokoisille toimijoille?
 • Onko käytettävyys riittävän helppo myös kokemattomammille koneen käyttäjille?
 • Sopeutuuko ohjelmisto yrityksen toimintaan alusta loppuun saakka, myös toiminnan kasvaessa?
 • Mihin ohjelmistoihin asiakkaasi tarvitsevat integraation ohjelmasta ja onnistuvatko ne kyseisestä ohjelmasta?

2. Vastaako ohjelmiston käytettävyys tilitoimistosi ja asiakkaittesi tarpeita 


Käytettävyys on asia, josta taloushallintojärjestelmän valinnassa ei kannata tinkiä. Se näkyy joka päivä jokaiselle työntekijällesi ja jokaiselle asiakkaallesi. Se tehostaa työtä, mahdollistaa tilitoimiston työkuorman tasaamisen, stressitason madaltamisen ja kannattavan kasvun. Samalla se tekee asiakkaiden sähköistämisestä helpompaa ja vähentää jatkuvaa tarvetta heidän kouluttamiselleen ja opastamiselleen.

Parhaimmillaan ohjelma hoitaa puolestasi monenlaisia rutiinihommia, mikä poistaa muisti- ja työkuormaasi merkittävästi. Samalla, jos painikkeet ja toiminnot löytyvät loogisista paikoista ja ohjelman eri osiot soivat kauniisti yhteen, käyttö - ja sitä myötä arki tilitoimistossasi - on mukavaa.

 

Selvitä

 • Löytyvätkö toiminnot helposti?
 • Tukevatko toiminnot päivittäisten työtehtävien muistamista ja tilitoimiston johtamista?
 • Vaikuttavatko toimintokokonaisuudet loogisilta (esimerkiksi tiliöinti tai tilinpäätökset)?
 • Millaisia automaatioita ohjelma pitää sisällään?
 • Ohjaako käyttöliittymä toimimaan halutulla tavalla?
 • Käytetäänkö asiakkaan kanssa samaa ohjelmaa (yhteiskäyttöisyys)?
 • Millainen ohjelmistoon liittyvä mobiilisovellus on?
 • Onko ohjelmistoon rakennettu yhteydet viranomaisten palveluihin (vero, PRH)?

Tiesitkö tämän?

Taloushallintoliiton kyselyssä Fennoa sai koko ohjelman helppokäyttöisyydestä arvosanan 4,6/5 ollen kyselyn paras. Tutustu tutkimukseen.

TALOUSHALLINTOLIITON TUTKIMUS

3. Onko asiakastuki saatavilla 


Vaikka taloushallinto-ohjelmisto toimisi moitteetta, harva selviää täysin ilman tukipalvelujen tarvetta. Ja silloin, kun tukea tarvitaan, sitä yleensä tarvitaan nopeasti. Tuki saattaa kuulua ohjelmiston kuukausihintaan tai olla joko aina, tai tietyin ehdoin maksullista.

Ohjelmiston valinnassa onkin tärkeää huomioida myös tukipalvelun laatu.

Selvitä

 • Missä kanavissa ja miten nopeasti tukipalvelut ovat saavutettavissa?
 • Kuuluuko tuki ohjelmiston hinnoitteluun ja missä tapauksissa tuki muuttuu maksulliseksi?

4. Miten hinnoittelu toimii 


Hyvä taloushallintojärjestelmä ei ole ilmainen. Hinnoittelussa on kuitenkin valtavia eroja. Taloushallintojärjestelmissä on käytössä erilaisia hinnoittelumalleja, ja kustannuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan liikevaihto. Ensivaikutelma hinnasta saattaakin olla virheellinen ja pahimmillaan piilokuluja kertyy paljon. Jos hinnasto on monisivuinen dokumentti, kustannusten ennakoitavuus saattaa osoittautua hyvinkin haastavaksi.

Tulevista hinnankorotuksista ei kukaan osaa kertoa, mutta hintojen jatkuva nostelu saattaa aiheuttaa tilitoimistoille harmia. Siksi kannattaakin kysyä hinnankorotusten historiasta. Esimerkiksi tieto siitä kuinka monta kertaa ja kuinka paljon hintoja on korotettu viimeisten viiden vuoden aikana antaa hyvän kuvan siitä, mitä saattaa olla odotettavissa. Selvittämällä asian osaat valmistautua mahdollisiin hintamuutoksiin myös omassa hinnoittelussasi.

Osa taloushallinto-ohjelman toimittajista myy järjestelmää vain tilitoimistoille, toiset myös suoraan yrityksille. Kun toimit itse järjestelmän myyjänä yritysasiakkaiden suuntaan, voit pitää asiakkaaseen liittyvät langat paremmin käsissäsi ja päättää ohjelmiston hinnoittelusta yritysasiakkaan suuntaan. Yritysasiakkaan asiakaskokemuskin on selkeämpi, kun sekä taloushallinnon työn, että ohjelmistokulujen laskut tulevat yhdeltä taholta.

Selvitä

 • Mistä kaikesta hinta muodostuu?
 • Kuinka usein ja kuinka paljon hintoja on korotettu viimeisen viiden vuoden aikana?
 • Myykö ohjelmistotalo ohjelmaa myös suoraan yrityksille?

5. Missä vaiheessa elinkaarta ohjelmisto on


Taloushallinto-ohjelmistojen kirjo Suomessa on laaja. Vanhimmat ohjelmistoista ovat olleet markkinoilla jo kolmekymmentä vuotta ja osa on jo lopettanut toimintansa kokonaan. Yhteiskunta, liike-elämä ja teknologia kehittyvät kiihtyvää vauhtia ja ohjelmistokehityksen on pysyttävä tahdissa mukana. Ei siis riitä, että ohjelmisto on kehitetty vastaamaan julkaisuhetken tarpeita, vaan muutoksia on paitsi tarkkailtava ja reagoitava, niiden ohjaamiseen on myös osallistuttava proaktiivisesti.

Uutta kirjanpito-ohjelmistoa valitessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että myös ohjelmistoilla on elinkaari. Vanhempaa ohjelmaa on vaikeampi ja hitaampi kehittää. Se saattaa vaatia paljon uudelleen rakentamista ja joissain tapauksissa ohjelma voi tulla myös tiensä päähän. Tämä taas saattaa tarkoittaa tilitoimistolle pakotettua ohjelmiston vaihtoa.

Ohjelmistoa valitessa olisikin hyvä katsoa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä.

Selvitä

 • Kehitetäänkö ja päivitetäänkö ohjelmistoa aktiivisesti vai onko kyse enemmän vain minimiylläpidosta?
 • Miten vanhan teknologian päälle ohjelmisto on rakennettu?
 • Miten ohjelmistotalo suhtautuu ja reagoi erilaisiin muutoksiin?
 • Ennakoiko ohjelmistotalo alan muuttuvia tarpeita?
 • Kuinka sujuvasti ohjelmiston saa tarvittaessa vaihdettua toiseen järjestelmään?

6. Miten käyttöönotto tapahtuu


Kun harkitset taloushallinto-ohjelmiston vaihtoa, mielessäsi pyörii varmasti se, onko uuteen järjestelmään vaihto vaivan arvoista. Eri ohjelmien käyttöönoton työläydessä on valtavia eroja. Osa ohjelmista on hyvin helppo ottaa käyttöön ilman isompia konsultointeja ja projekteja, osa taas vaatii mittavia käyttöönottoprojekteja, jotka vievät paitsi aikaa, myös rahaa, ja saattavat aiheuttaa säröjä sekä asiakas- että työntekijäkokemukseen.

Kuitenkin, kummassakin tapauksessa, vaihto voi olla tärkeä ja kannattava siirto tilitoimistosi toiminnan kehittämisen kannalta. Kannattaa kuitenkin selvittää mitä ohjelmiston käyttöönotto käytännössä vaatii ja miten se tapahtuu.

 

Tiesitkö tämän?

Fennoa toimii täysin ylläpidettynä pilvipalveluna ilman asennuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että sen käyttö onnistuu millä tahansa internetselaimella.

Käyttöönotto on helppoa, kurkkaa vaikkapa vaiheet, jotka kellotimme

Allekirjoita sopimus

Kun olet tutustunut ohjelmistoihin ja selvittänyt vastaukset yllä listattuihin kysymyksiin, on aika tehdä päätös ohjelmistosta. Ohjelmiston edustaja auttaa sinut sopimusprosessin läpi ja kertoo sinulle lisätietoja käyttöönoton vaiheista ja perehdytyksestä ohjelmaan.

 

Ota valittu taloushallinto-ohjelma käyttöönne

Kun olet osallistanut työntekijäsi valintaprosessiin, käyttöönottovaiheen johtaminen sujuu helpommin. Käyttöönottovaiheeseen kuuluvat ainakin seuraavat vaiheet. Nämä on poimittu Fennoan helpoksi koetusta käyttöönotosta, mutta prosessi vaihtelee paljonkin ohjelmistokohtaisesti.

 1. Ohjelmiston tarjoaja luo tilitoimistosi ohjelmaan
 2. Perusta asiakasyritykset ohjelmaan
  • Luo yritys
  • Täydennä asetukset
  • Luo käyttäjät
  • Lataa esitäytetty pankkivaltuutuslomake ohjelmasta pankkitilin tiedoista ja toimita se asiakkaalle allekirjoitettavaksi suoraan ohjelmistossa
 3. Tuo asiakkaan historiatiedot ohjelmaan
  • Ota tiedot sisältävä tiedosto vanhasta järjestelmästä
  • Vie tiedosto ohjelmaan
  • Tarkasta tietojen oikeellisuus

Kokemuksia Fennoasta

Fennoan käyttöönotto on aivan omaa luokkaansa. Historiatietojen vienti onnistuu helposti ja esimerkiksi avaavat saldot saadaan vietyä ihan tositetasolla, mistä mm. tilintarkastajat ovat tykänneet.
-Riikka Viljanen, Suomen Säätiötilipalvelu Oy

 

Kokemuksia Fennoasta

Valitse uuden sukupolven
taloushallinto-ohjelmisto

96 %

valitsisi Fennoan
uudelleen.

77 %

arvioi Fennoan olevan
kilpailijoitaan parempi

81 %

arvioi Fennoan käytön
kasvavan tulevaisuudessa.

Varaa esittely

Varaamalla esittelyyn et sitoudu mihinkään. Esittelemme ohjelmaa mielellämme!

Tiesitkö tämän?


Fennoa on tulevaisuuden taloushallinto-ohjelma. Olemme mukana erilaisissa taloushallinnon kehittämishankkeissa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, otamme muutokset vastaan ilolla ja kesytämme ne tilitoimistojen hyödyiksi. Fennoaa käytetään kymmenissä tuhansissa yrityksissä ja lähes 600 tilitoimistossa.

Lisätietoja Fennoasta
Fennoa logo300 px