Ota luvut avuksesi!

Jokainen yrittäjä toivoo yrityksensä menestyvän. Pelkkä pankkitilin saldo tai edes liikevaihto eivät kuitenkaan vielä kerro, miltä yrityksen tulevaisuus näyttää: kuinka hyvin kassa kestää tulossa olevat kulut tai milloin on paras hetki panostaa kehittämiseen.

Talouden tunnuslukujen avulla voit sen sijaan nopeasti saada kokonaiskuvan siitä, miten yritykselläsi menee. Voit ennakoida tulojen ja menojen vaikutuksia ja perustaa päätökset mutun sijaan tarkkoihin laskelmiin.

Jos taloustilanne näyttää heikolta, luvut kertovat, mitä pitää muuttaa. Ne auttavat myös kehittämään ja johtamaan yritystoimintaasi haluamaasi suuntaan.

Parhaimmillaan talouden mittarit ja luvut tuovatkin rauhaa ja hallinnan tunnetta arkeen. Pystyt ennakoimaan tulevaa ja tiedät, mitä kulloinkin kannattaa tehdä.

Tämä tietopaketti auttaa ottamaan niskalenkin yrittäjän tärkeimmistä talouden mittareista ja luvuista, olitpa sitten toiminimiyrittäjä tai pk-yrityksen toimitusjohtaja.

Oppaasta löydät tietoa siitä:

  • mitä mittareita sinun kannattaa seurata yrityksesi taloustiedoista
  • mistä luvut kertovat ja miten voit hyödyntää niitä yrityksesi tulevaisuuden suunnittelussa.

Materiaali on avoin, eli näet sen kokonaisuudessaan tältä sivulta.

Mitä hyötyä lukujen seuraamisesta on?

  • Varmistat yrityksesi kannattavuuden, joka on sen elinehto. Hahmotat tuottojen ja kustannusten suhteen kokonaisvaltaisesti. Muistat myös ottaa huomioon sellaiset pakolliset kulut, jotka eivät näy kassavaroja tai liikevaihtoa katsomalla.
  • Osaat ennakoida muutostarpeet ajoissa. Kun huomaat vaikkapa kannattavuuden heikentyvän, pystyt tekemään korjausliikkeitä nopeammin.
  • Saat tukea isojen päätösten tekemiseen. Muutoksia on helpompi tehdä, kun hahmotat laskelmista nykytilanteen. Saat rohkeutta esimerkiksi rekrytointiin tai toimitilojen vuokraamiseen.
  • Tiedät, mihin sinun kannattaa panostaa. Resursseja on helpompi suunnata oikein, kun perustaa ratkaisut myynnin ja liikevaihdon optimoinnin sijaan kokonaiskuvaan.

 

”Ei se ollutkaan niin vaikeaa”

Kauneushoitolayrittäjä Riikka Tainio-Hendrell seuraa yrityksensä lukuja reaaliajassa. Se auttaa häntä ennakoimaan tulevaa.

Jatkuva seuranta helpottaa esimerkiksi verosuunnittelua todella paljon.

Taloushallinnon ennustettavuus on hyödyllistä varsinkin uusia investointeja tehtäessä.

Isoimmat kauneushoitolan laitteet voivat olla henkilöauton arvoisia. On myös hyvä ylläpitää taloudellista puskuria, jotta toiminta pysyy vauhdissa ja mahdollisissa ongelmatilanteissakin palkat maksetaan ajallaan”, Tainio-Hendrell sanoo.

 

Lue lisää Riikan kokemuksista
Riikka-Tainio-case

Mitä mittareita ja lukuja seurata?

Yrityksen toimiala ja tarpeet vaikuttavat siihen, mitä mittareita ja lukuja on hyödyllisintä seurata. Mittareiden valintaan vaikuttaa myös tavoite: haluatko kasvattaa yrityksesi kokoa, parantaa maksuvalmiutta tai vaikkapa nostaa enemmän osinkoja?

Löydät juuri sinun yrityksellesi tärkeimmät tunnusluvut parhaiten pohtimalla, mitä haluat yrityksesi toiminnassa parantaa ja mihin suuntaan liiketoimintaasi kehittää.

Koostimme avuksesi listauksen keskeisimmistä yrityksen talouden mittareista ja luvuista. Niistä saat jo hyvän kokonaiskuvan! Lisäksi voit aina pyytää apua kirjanpitäjältäsi.

 

Kokeamuksia-Fennoasta

Kannattavuuden mittarit

Kannattavuuden mittarit kuvaavat yrityksen toimintaedellytyksiä. Alta löydät tietoa siitä, mitä ne ovat ja mitä mikäkin niistä tarkoittaa.

Viereinen kuvankaappaus Fennoan taloushallinto-ohjelmistosta.

 

 

 

Tärkeimmät kannattavuuden tunnusluvut

Tunnusluku Mitä kuvaa Miten hyödyt Samaa tarkoittavia termejä
Myyntikate Kertoo, kuinka paljon liikevaihdosta jää jäljelle sen jälkeen, kun siitä on vähennetty liikevaihdosta riippuvat kustannukset kuten raaka-aineet ja ulkopuoliset palvelut, sekä muut välittömät kustannukset, kuten osa palkoista. Näet, kuinka paljon rahaa jää muuttuvien kulujen vähentämisen jälkeen kiinteisiin kuluihin eli esimerkiksi vuokraan. Gross profit
Myyntikateprosentti Kertoo, paljonko myyntikate on yrityksen liikevaihdosta. Hahmotat yrityksesi kannattavuuden paremmin, kun suhteutat myyntikatteen eurot liikevaihtoon. Myyntikateprosentin avulla voit myös vertailla kannattavuuden muutosta eri tilikausilla. Gross margin ratio
Käyttökate Kertoo yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksen ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Hahmotat, paljonko yritykselläsi on varoja esimerkiksi verojen maksuun. EBITDA
Käyttökateprosentti Kertoo, paljonko käyttökate on yrityksen liikevaihdosta. Pystyt tarkastelemaan yrityksesi tilannetta eri tilikausilla sekä vertaamaan yritystäsi muihin saman toimialan yrityksiin. EBITDA-%
Liikevoitto Kertoo yrityksen tuloksen poistojen vähentämisen jälkeen. Pystyt vertaamaan yrityksesi kannattavuutta esimerkiksi kilpailijoihin silloinkin kun niiden kulurakenne ei ole samanlainen kuin sinulla. Liiketulos, EBIT

Jos liikevoitto on negatiivinen, puhutaan liiketappiosta.
Liikevoittoprosentti Kertoo, paljonko liikevoitto on yrityksen liikevaihdosta. Pystyt tarkastelemaan yrityksesi tilannetta eri tilikausilla sekä vertaamaan yritystäsi muihin saman toimialan yrityksiin. Liiketulosprosentti, EBIT-%
Nettotulos Kertoo yrityksen tuloksen rahoituserien ja verojen jälkeen. Näet, paljonko viivan alle todellisuudessa jää. Net profit
Nettotulosprosentti Kertoo, paljonko nettotulos on yrityksen liikevaihdosta. Pystyt tarkastelemaan yrityksesi tilannetta eri vuosina sekä vertaamaan sitä muihin yrityksiin. Net profit %

 

Myynnin kasvun mittari

Myynnin kasvun mittari kuvaa myynnin ja kysynnän kehitystä. Alta löydät tietoa siitä, miten hyödyt sen seuraamisesta.

 

 

 

Tärkein kasvun mittari

Tunnusluku Mitä kuvaa Miten hyödyt Samaa tarkoittavia termejä

Liikevaihdon muutosprosentti

Kertoo siitä, kuinka paljon liiketoiminta on kasvanut. Pystyt vertaamaan yrityksesi kasvua aikaisempiin kausiin sekä kilpailijoihin. Pystyt arvioimaan myynnin onnistumista ja pohtimaan, pitäisikö esimerkiksi hintoja nostaa. Liikevaihdon kasvuprosentti

 

Maksuvalmiuden mittarit

Maksuvalmiuden mittarit kuvaavat, miten helposti vuoden sisällä erääntyvät velat pystyy kattamaan rahaksi muutettavissa olevalla varallisuudella.

 

 

 

Tärkeimmät maksuvalmiuden mittarit

Tunnusluku Mitä kuvaa Miten hyödyt Samaa tarkoittavia termejä

Current ratio

Kertoo siitä, pystyisikö yritys selviytymään vuoden kuluessa erääntyvistä veloistaan rahoitusomaisuudellaan eli esimerkiksi käteiskassan varoillaan sekä realisoimalla niin sanottua vaihto-omaisuutta eli esimerkiksi valmiita tuotteita tai raaka-aineita. Varmistat, että yritykselläsi on riittävästi puskuria yllättäviin menoihin. Tarvitset sitä etenkin, jos tulovirta alkaa tyrehtyä. Jos tuloja on säännöllisesti paljon, puskuri voi olla pienempikin. Liikevaihdon kasvuprosentti

Quick ratio

Kertoo siitä, pystyisikö yritys selviytymään vuoden kuluessa erääntyvistä veloistaan rahoitusomaisuudellaan ja sijoituksillaan. Quick ratiossa ei oteta huomioon vaihto-omaisuutta toisin kuin Current ratiossa.

Varmistat, että yritykselläsi on riittävästi puskuria yllättäviin menoihin. Tarvitset sitä etenkin, jos tulovirta alkaa tyrehtyä. Jos tuloja on säännöllisesti paljon, puskuri voi olla pienempikin. Maksuvalmiussuhde, happotesti, acid test

 

Vakavaraisuuden mittarit

Vakavaraisuuden mittarit kuvaavat yrityksen pääoman, kertyneiden voittovarojen ja tilikauden voiton suhdetta vieraaseen rahoitettuun pääomaan

 

Tärkein vakavaraisuuden mittari

Tunnusluku Mitä kuvaa Miten hyödyt

Omavaraisuusaste

Kuvaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen varoista on rahoitettu omalla pääomalla. Mittaa yrityksen vakavaraisuutta ja tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä pitkän aikavälin sitoumuksistaan. Mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu. Omavaraisuusaste kiinnostaa myös rahoittajia ja sijoittajia.

 

Vinkki

Erityisen tarkasti kannattaa seurata kassavirtaennustetta. Se kuvaa yrityksen kassan tilannetta ja kertoo siitä, riittävätkö rahat tulossa olevien kulujen maksuun. Jos kirjanpitoa tehdään reaaliajassa sähköisessä taloushallintajärjestelmässä, kassavirtaennuste näyttää ajantasaisen tilanteen.

Esimerkiksi Fennoassa ennuste näkyy heti etusivulla.

kassavirtaennuste

Näin otat mittarit ja luvut haltuun - 3 askelta

 

Kun tiedät, mihin haluat keskittyä, on aika ryhtyä toimeen. Sujuvimmin pääset eteenpäin, kun otat luvut haltuun yhdessä tilitoimistosi kanssa. 

1. Ota tilitoimiston osaamisesta kaikki irti

Hyvä tilitoimisto voi auttaa sinua myös muussa kuin lakisääteisessä kirjanpidossa. Tilitoimisto voi olla yrityksesi kumppani, joka ei ainoastaan toimita raportteja ja tuloslaskelmia.

Taloushallinnon ammattilaiset voivat myös auttaa sinua ymmärtämään, mitä luvut kertovat yrityksesi tilanteesta: kuinka paljon esimerkiksi tänä vuonna kannattaa karsia kuluja tai investoida?

 

2. Valitse tavoitteet ja niitä tukevat tunnusluvut

Helpoimmin pääset alkuun keskustelemalla tilitoimiston kanssa suunnitelmistasi. Valitkaa aluksi muutama tavoite sekä niitä tukevat tunnusluvut. Kun luvut on valittu ajatuksella, tavoitteiden toteutumista on helpompaa ja mielekkäämpää seurata.

Vertaa lukuja tavoitteisiisi. Voit lisätä seurattavia mittareita sitä mukaa, kun saavutat tavoitteesi: kun saat esimerkiksi yrityksesi toimintaedellytykset vakaalle pohjalle, voit alkaa kasvattaa yritystä ja seurata aktiivisemmin liikevaihdon kasvua.

 

3. Seuraa lukuja säännöllisesti

Tärkeintä on, että seuraat lukuja, oli työväline mikä hyvänsä. Voit seurata niitä myös Excel-taulukoista ja kirjanpitoraporteista, mutta helpoiten se käy taloushallinto-ohjelmien reaaliaikaisista raporteista.

Jos tilitoimistollasi on käytössä sähköinen järjestelmä, pyydä heiltä pääsyä siihen. Tutustukaa järjestelmään yhdessä ja lisätkää valitut mittarit etusivulle tai aloitusnäkymään seurattaviksi.

Sähköisessä järjestelmässä luvut ovat helposti nähtävillä. Mitä visuaalisemmin ja loogisemmin ne on esitetty, sitä todennäköisemmin niitä tulee seurattua. Tämä vaikuttaa taas siihen, että saat ohjattua yritystäsi haluamaasi suuntaan.

Vinkki

Mitä jos sähköistä järjestelmää ei ole?

Kannattaa antaa tilitoimistolle rohkeasti palautetta tai kysyä, mitä he ehdottaisivat, jotta pääsisit seuraamaan lukuja visuaalisesta näkymästä ja reaaliajassa.

Fennoaan - uuden sukupolven taloushallintojärjestelmään - voit tutustua osoitteessa fennoa.com

Tutustu Fennoaan

Kysymyksiä ja vastauksia

Askarruttaako vielä jokin? Koostimme tueksesi ratkaisuja yleisimpiin pulmiin, joita yrittäjä saattaa kohdata talouslukuja seuratessaan.

 

Kysymys Vastaus

Onko lukuja pakko seurata, jos talousasiat eivät tunnu omilta? Enkö voisi keskittyä siihen, mitä osaan parhaiten?

Yrittäjän on hyvä ottaa haltuun taloustilanteen kokonaiskuva, koska vain siten hän voi olla varma, että päätökset ovat fiksuja ja toiminta kannattavaa. Taloushallinnon asiantuntija yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse olla, kun apuna ovat taitava taloushallinnon ammattilainen ja havainnolliset seurantatyökalut.

Olen seurannut tilinpäätöstä. Eikö se riitä jatkossakin?

Yritystoiminnan tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä on usein tarpeen tehdä muulloinkin kuin tilikauden vaihtuessa. Sähköisestä järjestelmästä näet ajantasaiset luvut reaaliajassa ja pystyt muuttamaan suuntaa tarpeen vaatiessa vaikka heti.

Mitä jos en ehdi seurata ja suunnitella talouttani?

Seurannan ei tarvitse viedä paljon aikaa tai voimia. Sähköisestä järjestelmästä näet nopeimmillaan yhdellä vilkaisulla, miten yritykselläsi menee.

Mistä tiedän, mitkä mittarit ovat olennaisia juuri minulle?

Pyydä apua tilitoimistolta, ja keskustelkaa tavoitteista yhdessä. Talouden ammattilaiset voivat auttaa sinua muussakin kuin pelkässä lakisääteisessä kirjanpidossa.

Miten olisi parasta aloittaa, jos en tiedä talousasioista mitään ja se nolottaa?

Ole armollinen itsellesi: miten voisitkaan ymmärtää talouden mittareita, jos taloushallinnon ammattilainen ei ole vielä käynyt niitä läpi kanssasi? Ota rohkeasti yhteyttä tilitoimistoosi. Ei ole liian myöhäistä ottaa luvut haltuun.

Mitä teen, jos en ymmärrä tilitoimistoni neuvoja?

Kysy rohkeasti, mitä kirjanpitäjä tarkoittaa, ja pyydä häntä havainnollistamaan asiaansa esimerkeillä. Hänen tehtävänsä on auttaa sinua.

Miksi talousasioiden pitää olla niin vaikeita?

Talousasiat voi onneksi ottaa haltuun myös ilman talousjargonia. Hyvä kirjanpitäjä voi auttaa sinua hahmottamaan tilanteesi. Hän voi esimerkiksi tulkita lukuja sinulle yleistajuisesti tai auttaa hahmottamaan niiden vaikutuksia visuaalisesti. Termejä voit katsoa myös Fennoan taloushallinnon sanastosta.

 

Askel kerrallaan

Hyvä taloudenpito on menestyksekkään yritystoiminnan kulmakivi. Sen vuoksi tärkeimmät talousluvut on hyvä tietää. Niitä voi ottaa haltuun vaikka yhden kerrallaan, eikä sinun tarvitsekaan tietää niistä kaikkea. Tilitoimisto ja kirjanpitäjä ovat sitä varten. Hyvä tilitoimisto onkin erityisesti kehittymishaluiselle yritykselle kullanarvoinen kumppani, joka auttaa panostamaan juuri oikeisiin asioihin.

Aloittaa voit vaikka ottamalla lukujen seurannan puheeksi kirjanpitäjäsi kanssa. Siitä se lähtee!

Etsi tilitoimistoja

Hyvä tilitoimisto auttaa talouden seurannassa ja voi viedä yritystäsi harppauksen eteenpäin.

Voit hakea tilitoimistoja hakemistostamme toimialan, paikkakunnan, etäpalvelumahdollisuuden, palvelujen sisällön ja tilitoimiston koon mukaan. 

 

Etsi tilitoimistoja!

Valitse uuden sukupolven
taloushallinto-ohjelmisto

96 %

valitsisi Fennoan
uudelleen.

77 %

arvioi Fennoan olevan
kilpailijoitaan parempi

81 %

arvioi Fennoan käytön
kasvavan tulevaisuudessa.

Tiesitkö tämän?


Fennoa on uuden sukupolven taloushallinto-ohjelma. Teemme taloushallintoon liittyvistä töistä helpompia ja siten säästämme yritysten aikaa olennaisempiin tehtäviin.

Tutustu Fennoaan
Fennoa logo300 px