Asiakastutkimuksen 2023 tuloksia - Luotettavuus, helppous ja jatkuva kehitys keräävät kiitosta

18.10.2023

Teetämme vuosittain asiakkaillemme kyselyn, jolla mittaamme onnistumistamme asiakastyytyväisyyden saralla. Meidän tavoitteemme on olla nyt ja jatkossa paras mahdollinen ohjelmistokumppani tilitoimistoille ja siksi kyselyn tulokset ovat meille äärettömän tärkeitä kehittämisen välineitä. Kiitos teille jokaiselle 734 asiakkaalle, jotka vastasitte kyselyymme.

Suositteluhalukkuus erinomaisella tasolla

Fennoan NPS 2023

Fennoan Net Promoter Score (NPS) oli kyselyn perusteella 56. Peräti 66% vastaajista antoi arvosanaksi 9 tai 10, kun kysyttiin kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Fennoaa. Valtaosa uusista asiakkuuksista syntyykin edelleen suosittelujen kautta. Lämmin kiitos teille tästä!

 

74% mielestä toiminta kehittynyt edellisvuodesta

74% vastanneista kokee Fennoan toiminnan kehittyneen edellisvuodesta. Toiminnan jatkuva kehittäminen saikin arvosanan 4,2/5. Viime vuoden vastauksissa nousseita aiheita, kuten raportointia, onkin kehitetty vuoden aikana merkittävästi ja on hienoa kuulla, että se on huomattu!

Fennoan toiminta parantunut viime vuodesta - 2023 asiakastutkimus

 

75% kokee Fennoan muita paremmaksi

51% asiakkaista kokee Fennoan selvästi kilpailijoita paremmaksi ja 24% hieman paremmaksi kuin kilpailevat taloushallinto-ohjelmistot. Yhteensä siis 75% näkee sen muita paremmaksi vaihtoehdoksi.

Syyt tälle liittyvät usein helppokäyttöisyyteen, luotettavuuteen ja selkeyteen, sekä ohjelmiston jatkuvaan kehittymiseen. Fennoaa pidetään yrityksenä helposti lähestyttävänä ja ystävällisenä palveluntarjoajana, mikä osaltaan vaikuttaa kokemukseen.

Fennoa parempi kuin muut palveluntarjoajat - - 2023 asiakastutkimus

 

“Fennoa on miellyttävin kirjanpidon ohjelma jolla olen tehnyt töitä.”

 

“Käyttöönotto ja käyttö huomattavasti helpompaa.”

 

“Kyllä se oli rakkautta ensi silmäyksellä ohjelmaa kohden.”

 

96% voisi valita Fennoan uudelleen

Valtaosa (96%) valitsisi Fennoan uudelleen joko mahdollisesti tai ehdottomasti, mikäli olisi nyt uudelleen valinnan edessä. Perusteluissa toistuvat teemat liittyvät pitkälti käytettävyyteen ja automaatioihin, joiden koetaan helpottavat työtä tilitoimistoissa.

Fennoan käyttö kasvussa - 2023 asiakastutkimus

“Kehittyvä, suomalainen, asiakaslähtöinen, toimiva, moderni ja inspiroiva Fennoa vaan on ohjelmistoista paras tällä hetkellä. Edelläkävijä! Ei jämähdä vanhaan tuttuun vaan uudistuu jatkuvasti ja kehittää toiminnallisuuksiaan”

 

“Jatkuva kehitys, asiakkaiden kuunteleminen, asiakaskähtöisyys. Aina askel muita edellä.”

 

“Fennoalta saa kiinni tarvittaessa pikaisesti henkilön, joka auttaa. Fennoalla kuunnellaan kehitysehdotuksia, eli juuri meiltä käyttäjiltä arkitilanteissa.”

 

79% uskoo Fennoan käytön kasvavan

Fennoaa käyttää tällä hetkellä noin 600 tilitoimistoa ja yli 32 000 yritystä tai yhteisöä. 79% vastaajista uskoi Fennoan käytön kasvavan tilitoimistossaan tulevaisuudessa. Kun tälle kysytään keskeisintä tekijää, korostuvat Fennoan tuoma tehokkuus ja helppous, tilitoimiston linjaus asiakkuuksien sähköistämisestä Fennoan avulla ja ohjelmiston hinta-laatusuhde.

Näyttökuva 2023-10-18 103404

“Työntekijät pitävät ohjelmasta ja haluavat asiakkaat tähän ohjelmistoon”

 

“Päätös keskittää asiakkuudet Fennoaan”

 

“Fennoa on selkeä looginen ohjelma ja tuo eniten tehokkuutta prosesseihin”

 

“Sovelluksen toimivuus ja hinta-laatusuhde.”

Käytön kasvattamisen esteinä nähtiin mm. se, että kaikki mahdolliset asiakkaat ovat jo Fennoan parissa, tai että työvoiman saannin haasteet estävät asiakasmäärän kasvattamisen.

 

Vastuullisuus nähdään monella tapaa

Yksi Fennoan tärkeimmistä arvoista on vastuullisuus. Kysyimme miten se näkyy asiakkaillemme ja saamamme vastaukset lämmittivät koko henkilökunnan sydäntä:

“Jos koette, että vastuullisuutta on se, että pitää sanansa, niin se toimii sataprosenttisesti teillä!”

 

“Suomalaisuus, sitä mainostan kaikille asiakkaille ja on itselleni tosi tärkeä.”

 

“Paperittomuus ja vesivoiman käyttö.”

 

“Tietoturva, luotettava palvelu, asialliset työsuhteet ja -ehdot henkilöstöllä ja mahdollisilla alihankkijoilla”

 

“Työntekijöiden ja asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu sekä kestävä kehitys.”

 

“Vastuu koko taloushallinnon alan kehittämisestä ohjelmiston avulla. Työnkuvamme ja -tehtävämme ovat kehittyneet mielekkäämmäksi hyvin nopeasti Fennoan avulla ja pystymme tarjoamaan työntekijöillemme haastavampia ja mielenkiintoisempia tehtäviä.”

 

“Eettisesti ja moraalisesti kestävä toiminta omia työntekijöitä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja yhteiskuntaa kohtaan.”

 

Kehitysideat käsittelyssä

Kyselyjä ei kannata tehdä vain kysymisen ilosta. Vastauksenne on tänäkin vuonna käsitelty huolella eri tiimeissä ja niiden pohjalta tullaan tekemään kehitystä niin toimintaan kuin ohjelmistoonkin. Kysely onkin tärkeä kanava kuulla Fennoan käyttäjiä laajasti ja jokaisen vastaus on tässä erittäin tärkeä. Kiitos, että otit aikaa vastaamiseen!

Arvoimme vastanneiden kesken Oura-sormuksen ja tällä kertaa onnetar suosi Goodwill Tilit Oy:n, Linda Lamminahoa. Onnittelut voittajalle!

Etkö käytä vielä Fennoaa?

Jos tilitoimistosi ei käytä Fennoaa, tutustu ohjelmistoon. Haluamme olla paras mahdollinen ohjelmistokumppani myös teille!

 

Tutustu Fennoaan